Så mye lån kan du faktisk tåle

Av

Det kan være mindre enn du tror.

DEL

(Nettavisen) Utgangspunktet for å beregne hvor mye du kan låne er å se hvilket disponibelt beløp du har til å betjene et boliglån i fremtiden.

For å kunne finne frem til dette beløpet må du se på inntekten, og så trekke fra skatt og fremtidige forventede utgifter per måned.

Hvis kostnadsnivået ditt er lavt, kan du egentlig låne mye mer enn det du i praksis får låne. Men å låne penger ut fra et svært lavt kostnadsnivå kan slå feil ut.

Ønsker du senere å øke forbruket, kan dette bli umulig, fordi lånet allerede er for stort.

Beregn selv med kalkulatoren "Hvor mye kan du låne"

Du kan selv beregne hvor mye du kan låne med denne kalkulatoren: « Hvor mye kan du låne».

Den beregner eksakt hva du kan tåle å låne ut fra en rekke tall du legger inn i kalkulatoren.

Kalkulatoren tar hensyn til alle kostnader du legger inn, den beregner skatten ut fra 2019-reglene, og den beregner låneevnen ut fra hva slags type lån du velger (med valgfri nedbetalingstid).

Vær realistisk og tenk langsiktig

Ikke gå i fellen med å budsjettere med for lave utgifter. Kalkulatoren hjelper deg med å ta med alle relevante utgifter.

Mange av dem må du stipulere som er mer langsiktig gjennomsnitt. For eksempel kjøp av utstyr som mobiltelefoner, TV, nettbrett og lignende.

Hvilke har du i dag, og hvilke utgifter får du i morgen?

Du kan ikke stole på enkle faktorer som skal veilede deg til hvor mye du kan låne. Det du må leve av er den disponible inntekten i dag og i fremtiden.

Et ungt par uten barn bør tenke på at de kanskje skal stifte familie, og at dette vil medføre at forbruket nødvendigvis vil stige. Samtidig kan det også komme en hyggelig lønnsutvikling og et «karrieretillegg» på veien.

Avdragsfritt lån som overlevelsesmodus

Det er utrolig hvor stort lån du kan klare å betjene når lånet er avdragsfritt, og har en rente på 3 prosent. Men det gir ikke svaret på hvor mye du kan låne.

Det forteller deg hvor stort lånet kan være, og som du kan overleve på. Med med en gang du skal betale avdrag, blir situasjonen en helt annen.

Det er forskjell på hva man klare seg på, og hva man bør ha igjen for å klare seg bra. Under har vi tatt utgangspunkt i tallene som er forhåndsinnlagt i kalkulatoren

Det er det nederste tallet som "Disponibel inntekt til lånebetjening" som bestemmer størrelsen på lånet. Da er altså alle kostnader trukket fra.

Dette er hovedtallene:

PostBeløp
Inntekt 1600 000
Inntekt 2500 000
Samlet skatt279 200
Netto inntekt820 800

Månedlig nettoinntekt68 400
Lånekostnader før låneopptak0
Levekostnader og andre utgifter35 900
Disponibelt inntekt til lånebetjening32 500
Rente7,00%
Total gjeld i forhold til brutto lønnsinntekt5,2
Lånekostnader i % av lønnsinntekt43,4 %
Skatteprosent (samlet) etter nytt lån17,4 %

Når det tas med to barn (gutt og jente 6 til 9 år) går låneevnen ned fra 5,2 til 4,2 med de samme forutsetningene. Da er det tatt hensyn til barnetrygd, økning i levekostnader med to familiemedlemmer til, og en viss økning i andre faste utgifter.

Slik ser da tallene ut:

PostBeløp
Inntekt 1600 000
Inntekt 2500 000
Samlet skatt279 200
Netto inntekt845 855

Månedlig nettoinntekt70 488
Lånekostnader før låneopptak0
Levekostnader og andre utgifter44 000
Disponibelt inntekt til lånebetjening26 488
Rente7,00%
Total gjeld i forhold til brutto lønnsinntekt4,2
Lånekostnader i % av lønnsinntekt35,4 %
Skatteprosent (samlet) etter nytt lån18,9 %

Rentens betydning for hvor mye du kan låne

Etter boliglånsforskriften skal låntakeren tåle en renteøkning på 5 prosentpoeng. Dette kravet gjør at taket blir mye lavere enn det ellers ville vært.

Her ser du hvordan låneevnen går ned med økende rente. Det er tatt utgangspunkt i et annuitetslån på 25 år.

Lån er i antall millioner. Låneevnen går ned fra 8,33 millioner kroner til 5,23 millioner kroner når renten økes fra 3 til 8 prosent. Det er en forskjell på 3,1 millioner kroner.

RenteFaktorLån
3,00%7,68,33
4,00%6,87,52
5,00%6,26,82
6,00%5,76,22
7,00%5,25,69
8,00%4,85,23

Artikkeltags