I Telemark tjener ledere i snitt 603 600 kroner i året. Det er flere 100 000 kroner mindre enn det lederne i Rogaland gjør, som er lønnsvinnerne.

Mens i Vestfold er det en snittlønn på 632 100 kroner, er det 590 700 kroner i Buskerud.

– Det handler i stor grad om hvilken bransje du arbeider i. Lønningsposen er størst i fylker med mange arbeidsplasser i olje-, gass- og rederinæringen. Tar vi vekk olje, gass og rederi fra regnestykket, halveres forskjellen mellom topp og bunn, forklarer AFI-forsker Eivind Falkum.

Det er Norsk Ledelsesbarometer 2016, som sammen med Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) for arbeidstakerorganisasjonen Lederne, som står bak undersøkelsen hvor over 3100 mellomledere deltok.

– Bruttolønnen til mellomledere sank 1,5 prosent mellom 2013 og 2014 på grunn av omstillingene i oljesektor og ringvirkningene dette fikk i andre næringer. Dermed er det ikke så overraskende at lønningene nå har steget en del, sier Jan Olav Brekke, forbundsleder i Lederne.

Mens en gjennomsnittlig lederlønn i olje-, gass- og rederisektor ligger på 914 900 kroner, må barnehageledere nøye seg med 573 300 kroner i årslønn før skatt. En leder i en vekst- eller attføringsbedrift får til sammenligning 470 400 kroner, og har dermed den tvilsomme æren av å jobbe i bransjen med de laveste lederlønningene.

Også arbeidsplassens størrelse påvirker lønnsnivået. Mellomledere i virksomheter med over 2000 ansatte tjener i snitt 813 670 kroner. Lavest lønn får de som jobber på steder med mellom 10 og 19 ansatte; 577 980 kroner.

Så mye tjener ledere per fylke:

1. Rogaland – 817 300

2. Oslo – 740 500

3. Hordaland 729 300

4. Vest-Agder – 705 200

5. Møre og Romsdal – 693 900

6. Sogn og Fjordane – 690 500

7. Akershus – 671 500

8. Sør-Trøndelag – 667 500

9. Nord-Trøndelag – 637 800

10. Vestfold – 632 100

11. Telemark – 603 600

12. Finnmark – 601 500

13. Troms – 601 400

14. Buskerud – 590 700

15. Nordland – 585 500

16. Aust-Agder – 584 600

17. Østfold – 581 300

18. Hedmark – 546 400

19. Oppland – 505 800

(Kilde: Norsk Ledelsesbarometer 2016 – gjennomført blant medlemmer i organisasjonen Lederne.)