Colliflow som er lokalisert på Skien havneterminal, leverer tjenester til virksomheter som ønsker å outsource lageret og logistikkfunksjonen, både nettbutikker og bedrifter som har et lagrings- og distribusjonsbehov.

– Vi har fått mange nye kunder de siste månedene. Både nasjonale og lokale virksomheter har nå lageret sitt hos Colliflow, sier daglig leder Rune Wright Lia.

Besparelser

Skiensmannen eier selskapet sammen med broren Trond Wright Lia. De to startet opp virksomheten for tre år siden, og har i dag et 30-talls kunder.

I 2013 var omsetningen på én million kroner, mens i år er den oppe i fire millioner.

– Neste år regner vi å omsette for rundt fem millioner. Kundene våre ser at det er store besparelser på å sette ut lagerdriften til et selskap som oss. I stedet for å bygge et eget lager, som gjerne blir for lite eller for stort, sier Lia.

Flere ansatte

De er i dag fem ansatte, men blir seks i løpet av høsten. Og neste år skal bedriften ansatte flere medarbeidere.

– Vi er nok 7–8 stykker her i løpet av neste år, sier Lia.

Og ambisjonen er å bli en betydelig større bedrift.

– Vi ser for oss å være betydelig større om tre år. Og det vil bety en god del flere arbeidsplasser, sier Lia.

Han mener beliggenheten i Grenland er gunstig plassering for videre vekst, med tanke på distribusjon i Sør-Norge samt tilgangen til vei og sjø.

I lokalene til Union

Nå leier de lagerlokaler på 15 000 kvadratmeter av Grenland havn, og i løpet av neste år regner de med å ha behov for dobbelt så stort lagerareal.

– Det har vi plass til, sier markeds- og logistikksjef Jan Skarding i Grenland havn.

Colliflow holder til i de gamle lagerlokalene til Union, som ble brukt til utskiping av papir fra fabrikken i Skien.

– Det er flott at et Colliflow har klart å skape nytt liv i disse lokalene, sier Skarding.

Han påpeker at grenlandsbedrifter er store på eksport av varer, men at det betyr at mange av containerne som fraktes inn, er tomme.

– Hvis Colliflow kan bidra til å få flere containere inn hit med varer, så kan andre industribedrifter bruke disse til å sende varer ut igjen, sier Skarding.