«Nytt parti» har eksistert i 12 år

Artikkelen er over 12 år gammel

NOTODDEN: 11. mars skal RV og AKP stifte et nytt parti på nasjonalt plan. På Notodden har valgsamarbeidet mellom SV, RV og de partiløse eksistert i 12 år gjennom Solidaritetslista.

DEL

Det er ingen steder i Norge der den blodrøde venstresida i politikken har oppnådd mer - etter å ha slått seg sammen - som på Notodden. Per i dag har Solidaritetslista på Notodden varaordføreren i Asgeir Drugli og han er også kandidat til ordførervervet når høstens valg kommer.

- Vi er en betydelig farligere politisk motstander i et samarbeid, enn vi er hver for oss, sier han.

- EN SUKSESS

Solidaritetslista så dagens lys i forbindelse med 1995-valget og kom i stand etter at av SV og RV i en lengre periode hadde samarbeidet om budsjettet. Noe de oppdaget var ganske ålreit. I tillegg var det en del kvinner i Arbeiderpartiet som ikke fant seg til rette der og meldte seg ut av Ap og inn i Solidaritetslista som partiløse.

- Det var basisen for samarbeidet, og samarbeidet har siden forsatt. Resultatet har vært en suksess. Det er ingen andre steder i Norge som oppslutningen til RV og SV har vært større enn på Notodden. Slik var det helt frem til 2003-valget, sier Asgeir Drugli.

Varaordføreren sier dette beviser at en sammenslutning av ideologisk like, men små partier, gir utslag.

Dagens RV-leder Torstein Dahle er innstilt til leder for det nye partiet basert på RV/AKP. AKP-leder Ingrid Baltzersen blir nestleder. Stathellekvinnen Ana Taylor Lopez blir en av to nestledere. Drugli fra Notodden har sagt nei til nye verv. Det begrunner han med hensyn til familie og jobb og hvis han skal bli enda mer politisk aktiv - vil han generere den innsatsen på det lokale plan.

AVGJØRENDE VIKTIG

Navnet på det nye partiet er ikke bestemt, men uansett hva det blir så er Drugli krystallklar på at det er helt nødvendig med en sammenslåing av partiene på venstresiden - også på landsbasis.

- De som tjener mest på små, oppsplittede partier på venstresida - både i Norge og internasjonalt - er høyresida i politikken. Kapitaleiere trives godt med at venstresida krangler seg i mellom, i stedet for å holde fokus på det som er viktig. På venstresida er det også så små ideologiske skiller at det er helt absurd hvis man skal fortsette å dele de opp i enheter, sier han.

- KAN SAMARBEIDE

Drugli sier det brede samarbeidsgrunnlaget på Notodden - fra RV til langt inn i venstresida i Ap - viser at det går an å samarbeide, så lenge man har en fast ideologisk basis. Han innrømmer at det har vært interne diskusjoner og debatt om saker, også i Solidaritetslista.

- Men den ideologiske basen endrer seg ikke. Slik vil det også være på nasjonalt plan. De ideologiske forskjellene må man bare klare å leve med. Noe annet er å gi motstanderne politisk spillerom. Derfor er det avgjørende viktig for venstresida i Norge at man slår seg sammen, sier han.

Artikkeltags