På organisasjonens hjemmeside finnes det flere eksempler på at de har holdt såkalte «rekrutteringsaksjoner» her i fylket.

NYNAZIST-AKSJONER I TELEMARK

- Notodden, Heddal og Seljord var blant stedene som ble besøkt og fikk motta Motstandsbevegelsens propaganda, skriver organisasjonen på sin egen hjemmeside. Dette var i 2013.

Etter det TA kjenner til, skal Nordfront ha aksjonert flere ganger i Telemark siden den tid. Ansvarlig redaktør for Nordfronts hjemmeside bekrefter nå dette overfor TA.

- Det stemmer at Motstandsbevegelsen har bedrevet aktiviteter i Telemark. Medlemstall går vi aldri ut med offentlig. Men at vi har medlemmer og aktivister i Telemark kan jeg bekrefte, samt at vi så klart arbeider for å bli flere, skriver Haakon Forwald i en e-post til TA.

Ekstremismeforsker Lars Gule kjenner til organisasjonen, og er ikke overrasket over at de har ferdes i Telemark.

- Slike miljøer ønsker selvsagt å etablere seg der de kan. Når de er på disse rekrutteringsaksjonene, stopper de der de finner det interessant, eller der de har registrert aktivitet, forteller han. Han understreker at han uttaler seg på generelt grunnlag, og at hans ekspertiseområde er islam-relatert ekstremisme.

- MENNESKEFIENDTLIG IDEOLOGI

Han ønsker nå å advare unge mot å adoptere organisasjonens ideologi.

- Dette er nazister, ikke en gang nynazister. Her snakker vi om holocaust-fornektere og eksplisitte rasister. Gjennom tiden har slike grupper blitt flinke til å kamuflere sitt budskap med fraser som "vi må bevare kulturen" og "vi må ta landet vårt tilbake", forteller Gule, og advarer:

- Det er viktig å ikke la seg forføre av det som tvers igjennom er en menneskefiendtlig ideologi.

BRUKER INTERNETT

Gule peker på internett som et viktig verktøy for ekstreme miljøer.

- En måte miljøene kan registrere aktivitet på er direkte forespørsler. En annen mulighet er at de kan registrere IP-adresser til dem som har klikket seg inn på siden deres. Om de da ser at det er en høy interesse i et bestemt område, kan de fort oppsøke dette, mener han.

Ifølge ekstremismeforskeren, er det først og fremst når det foregår fysiske aksjoner og møter at det er grunn til bekymring.

- Internett er i dagens samfunn en viktig arena for organisering og koordinering for slike miljøer, men det er fortsatt møter ansikt til ansikt som skaper en mobiliseringskraftig enhet som kan innta gatene, påpeker han. Gule viser til flere eksempler i islam-fiendtlige miljøer der det har vært forsøkt å mobilisere folk ut i gatene via internett, hvor det er svært få som har endt med å faktisk møte opp. Han mener dette kan være noe av grunnen til at Nordfront reiser rundt på rekrutteringsaksjoner.

- Skal du bygge noe organisatorisk som kan mobiliseres i gatene, så må man ut over internett, fastslår han.

- STILL KRITISKE SPØRSMÅL

For å få bukt med slike miljøer, mener Gule at ansvaret hviler på den enkeltes, men også samfunnets, evne til å stille seg kritiske spørsmål.

- Det er viktig at den enkelte – og samfunnet som helhet – tar ansvar og tilbakeviser denne typen tankesett, avslutter han.

Gule påpeker imidlertid at disse miljøene er relativt små i Norge. Nordfront er ett av flere navn slike miljøer opererer under, og denne organisasjonen skal stamme fra Sverige, hevder han.

NASJONALSOSIALISME

Nordfront beskriver selv sin ideologi som nasjonalsosialisme, det samme begrepet Adolf Hitler og nazistene brukte.

På organisasjonens nettside kan man blant annet lese: "Et svakt folk kan ikke befri seg fra sine tyranner. Kun gjennom å leve nasjonalsosialismen kan vi gjenvinne rasens opprinnelige styrke og overvinne fienden".

- Motstandsbevegelsen kamuflerer absolutt ikke sitt budskap. Vi er nasjonalsosialister, og hva vi mener og tror på står eksplisitt på vår hjemmeside, forteller redaktøren for Nordfront.

- Vi er ikke "hatefulle rasister" eller "menneskefiendtlige". Vi kjemper for et fritt nasjonalsosialistisk Norden, og derav en fremtid for vår rase og vårt folk, avslutter Haakon Forwald.