Gå til sidens hovedinnhold

Tørre elver kan true gyteklar laks

Artikkelen er over 3 år gammel

Tørre elver gjør at gyteklar villaks blir værende i sjøen, der de står i fare for å bli fisket opp, hevder laksefiskere. Ingen fare, mener myndighetene.

– I sjøen er det ingen kvoter som begrenser laksefisket. Når sjøfangsten øker, fører det til at færre laks svømmer opp i elvene for å gyte, sier generalsekretær Torfinn Evensen i Norske lakseelver til NTB.

I begynnelsen av juli sendte organisasjonen et brev til Miljødirektoratet der de ber om at laksefisket til sjøs stanses umiddelbart i Østfold og reguleres strengt andre steder. Men noe svar har de ikke fått før laksefisket til sjøs er slutt 4. august.

– Vi hadde håpet at Miljødirektoratet ville tatt grep med utgangspunkt i føre var-prinsippet. I mange elver er villaksen truet og sårbar. Myndighetene kan ikke ta ferie når laksen trenger dem som mest, sier Evensen.

Holder seg lenger i sjøen

Elvene Verdalselva, Stjørdalselva og Gaula, alle i Trondheimsfjorden, samt Ørstaelva, Bondalselva og Aureelva på Sunnmøre har nå stengt fisket på grunn av lite og varmt vann. Også deler av elva Surna i Rindal og en rekke andre lakseelver har stengt for fiske eller har innført reguleringer.

Problemet er imidlertid at varmen og den lave vannstanden i elvene fører til at laksen oppholder seg i fjordene lenger enn normalt. Da øker faren for at laksen blir fanget i kilenot eller et ulovlig garn, ifølge Evensen.

– Uforsvarlig

Villaksbestanden er blitt halvert de siste 30 årene, noe som har ført til strenge regler for fisket i elvene. Også fisket i sjø er blitt regulert ned, men i langt mindre grad enn i elvene.

I brevet til direktoratet omtales det som «uforsvarlig» at sjølaksefisket ikke blir regulert eller stengt når fisken holder seg i fjordene i påvente av å komme seg opp i elvene for å gyte.

Men det synet deler ikke seniorrådgiver Helge Axel Dyrendal i Miljødirektoratets fiskeseksjon.

– Vi har ikke sett noen grunn til å knipe inn på fisket i sjøen i år, selv om det er ugunstige forhold i elvene. Det vi ser på, er om det er nok gytefisk igjen ved sesongslutt. Hvor fisken fiskes spiller liten rolle, sier han til NTB.

Han viser til at det er gjort betydelige inngrep i beskatning i elv og sjø de siste åtte-ti årene, deriblant redusert fisketid i sjøen.

– Vi har ingen indikasjoner på at det er avvikende lakseinnsig i år. Det er normalt dårlig. Det har vært dårlig i mange år, sier Dyrendal.

Etterspill i Stortinget

Saken har imidlertid fått varsellampene til å lyse hos Arbeiderparti-politiker Kristian Torve, som nå ber Miljødirektoratet og miljø- og klimaminister Ola Elvestuen (V) stramme inn på sjøfisket av laks.

– Det haster med å stramme inn for å bevare bestandene. Om vi ikke gjør det nå, kan det få konsekvenser i mange år fremover, sier Torve, som er vararepresentant på Stortinget for Ap, til NTB.

Når Stortinget kommer sammen til høsten, vil han be statsråden svare for hvordan man skal unngå lignende situasjoner i kommende sesonger.

Torve krever også at det innføres krav om løpende fangstrapportering for sjøfisket, slik det er for elvefisket.

– Harde restriksjoner i elv, men nærmest ingen i sjø henger ikke på grep, mener han.