Tatt med 18 økser, 7 sverd, 4 macheter og 34 kniver – truet med å knivstikke butikkansatte

På mannens facebookside har han lagt ut flere bilder der han poserer med forskjellige våpen. Disse bildene er lagt ut etter beslaget i juni. Foto: Skjermdump

På mannens facebookside har han lagt ut flere bilder der han poserer med forskjellige våpen. Disse bildene er lagt ut etter beslaget i juni. Foto: Skjermdump

Artikkelen er over 1 år gammel

NOTODDEN: Da 41-åringen ble anmeldt for butikktyveri på Coop Extra tok politiet en tur hjem til ham. Der ble de møtt av et arsenal av stikkvåpen. Totalt er det snakk om 91 våpen som politiet beslagla. Etter det truet 41-åringen med å knivstikke de butikkansatte.

DEL

HADDE 91 VÅPEN 41-åringen nektet for butikktyveri og ble så opprørt etter beslaget at han på butikkens facebookside skrev at han skulle knivstikke de ansatte. Forholdet rundt butikktyveriet ble senere henlagt på grunn av tvil om mannens tilregnelighet.

Våpenbeslaget er nå behandlet av Aust-Telemark tingrett og retten besluttet å inndra alle mannens våpen.

Det er snakk om 18 økser, sju sverd, 34 kniver, fire macheter, 16 stikk/hogg/slag-våpen og 12 luftvåpen. 91 våpen totalt.

Truslene mot de butikkansatte skjedde den 4. juni i år, og våpnene som ble oppdaget i ettertid ble beslaglagt av politiet.

De siste dagene har mannen lagt ut en rekke bilder på sin facebookside der han poserer med flere forskjellige våpen. Med forbehold om at det er nye bilder kan det se ut til at 41-åringen er i ferd med å bygge opp en ny våpensamling.

Grov og skremmende

Tingretten la til grunn for inndragningen av de 91 våpnene at det er tilstrekkelig at det er fare for bruk. Når det gjeldt de 12 luftvåpnene mener retten at også de kan brukes i trusselsammenhenger.

– Ved farevurderingen tas utgangspunkt i at 41-åringen har en straffehistorikk. I den sammenheng er det av interesse at han i 2017 fikk forelegg for overtredelse av våpenloven. Den beskrevne trusselen mot Coop Extra er meget grov og skremmende. Selve trusselen ble for øvrig framsatt etter at han først hadde kontaktet butikken på Messenger og fått tilbakemelding fra en av de ansatte. Videre er retten enig med aktor i at tiltaltes psykiske tilstand er et meget sentralt moment, og rettens vurdering er at vilkårene i straffeloven er oppfylt for samtlige gjenstander beskrevet i inndragningsforelegget. Det relativt store antall gjenstander er også et moment som øker risikoen, heter det i dommen mot mannen.

Museum

Retten fant også andre grunner til å verne samfunnet mot disse våpnene. Hjemme hos seg hadde mannen innredet det han kalte et museum for disse våpnene.

– Rettens vurdering er at hensynet til å verne samfunnet mot risikoen for straffbar bruk av gjenstandene veier så tungt at det slår igjennom overfor 41-åringens interesse for å beholde gjenstandene, og påtalemyndighetens inndragningskrav tas til følge i sin helhet. Dommen er enstemmig, skriver Aust-Telemark tingrett.

Artikkeltags