Saken har rullet i media siden desember 2015 da hun ble oppsagt. Saken er den første av sitt slag etter at regelverket ble endret. Jachimowicz har påberopt seg samvittighetsgrunner for ikke å sette inn spiraler, men i Aust-Telemark tingrett på mandag vil hun også fortelle dommeren at hun ikke har kompetansen som skal til og derfor må henvise slike pasienter til andre leger.

Stor pengeinnsamling

Det siste året har Jachimowicz fått hjelp av flere organisasjoner for å kunne kjøre sak om det de kaller «ugyldig oppsigelse av fastlegeavtale og erstatning». Siden hun risikerer å tape kan saksomkostningene og utgiftene komme opp i 400 000 kroner. Oslo katolske bispedømme har gitt henne 75 000 kroner for å kjempe i retten og Norges kristelige legeforening har satt henne i kontakt med flere økonomiske støttespillere. Jachimowicz har allerede samlet inn og brukt 125 000 kroner på en prosessrisikovurdering der konklusjonen var at hun hadde en god sak.

Jachimowicz er for øvrig sitert i mange aviser på at hun aldri fikk klager på jobben hun gjorde som fastlege i Sauherad kommune.

Full frifinnelse

Sauherad kommune prøvde først å kjøpe seg ut av saken ved å tilby Jachimowicz et økonomisk vederlag for å si opp selv, men det ville hun ikke. Etter det har kommunen støttet seg til Statens helsetilsyn i denne saken, som i et tidligere vedtak har slått fast at norske kommuner ikke kan ha fastlegeavtaler med leger som reserverer seg mot prevensjon og spiral. Kommunens advokat vil derfor legge ned påstand om full frifinnelse og at de blir tilkjent saksomkostninger.

Reservasjonsretten har tidligere skapt bølger i Telemark. I 2014 sa fastlegene Dag Sele og Ole-André Skalstad opp jobben ved Bø legesenter da det ikke lenger var mulig å reservere seg mot å sette inn spiral.

 

Vil ha jobben tilbake

Jachimowicz derimot krever at oppsigelsen kjennes ugyldig og at hun gjeninnsettes som fastlege og kommunalt ansatt i 20 prosents stilling, erstatning etter rettens skjønn og at motparten betaler saksomkostningene. Jachimowicz og hennes advokater mener hun ikke har gjort noe galt og vil i tingretten argumentere for at oppsigelsen ikke er begrunnet i konkrete tilfeller av pasientbehandling – noe som de mener betyr at hun er sagt opp fordi hun en gang i fremtiden kan komme til å henvise pasienter som ønsker spiral til en annen lege eller spesialisthelsetjeneste i stedet for å gjøre dette personlig.

Har ikke opplæring

I sitt sluttinnlegg til tingretten vil Jachimowicz hevde at en slik praksis utvilsomt er lovlig dersom den er begrunnet i manglende kompetanse.

– Saksøker har ikke opplæring og kompetanse til innsetting av spiral og har i de få tilfeller hun har henvist pasienter benyttet dette som begrunnelse, heter det i prosesskrivet.

I tillegg handler dette selvfølgelig om også leger har samvittighetsfrihet – som stort sett er basen for hele den økonomiske støtten Jachimowicz har mottatt fra ulike kirkemiljø – for å saksøke Sauherad kommune.