Slippvogna har ikke vært på land tidligere, og nå skal metallkonstruksjonen undersøkes nærmere, og deretter sandblåses og males.

Det er snakk om den nedre delen av slippvogna, den som ofte har ligget under vann, opplyser Einar Gabrielsen, avdelingsleder for Rjukanbanen.

Operasjonen onsdag gikk bra, og metallet så fint ut selv etter mange års bruk. Slippvogna har blitt bygget på i etapper, og den ble sist påbygget og tilrettelagt for jernbaneferga MF «Storegut», trolig på 1950-tallet.

For å klare løftejobben på cirka 100 tonn måtte Kranringen i Skien levere utstyr med svære muskler.

Ei hovedkran på cirka 500 tonn og en stor ekstra kranbil for å løfte utstyr på plass var nødvendig. Hovedkranen skal være noe av det største man får kjørt på norske veier.

– Vi trengte sju lastebiler med utstyr, og det tok omtrent en dag bare å rigge alt på plass, uttaler Einar Gabrielsen.

Selve oppussingsarbeidet er forventet å ta seks til åtte uker. Norsk industriarbeidermuseum har fått prosjektmidler av Riksantikvaren til arbeidet.