Aust-Telemark tingretts dom falt torsdag og rettens formann, Steinar Backe, leste opp dommen på 21 sider i sin helhet. Den tiltalte sa han forsto dommen, men tok betenkningstid. Han har to ukers ankefrist.

Redselsfullt

– Etter rettens syn er drapshandlingen grufull og en svært ekstrem handling. Drapet er en ren henrettelse – utført i ren henrettelsesstil. Den etterfølgende halshoggingen og håndteringen av avdøde taler for at det foreligger særdeles skjerpende omstendigheter. Drapet må ha fremstått som helt forferdelig og redselsfullt for dem som var til stede. Motivet for drapet fremstår for retten som helt uforståelig. Det tiltalte følte seg krenket over var bagatellmessige forhold. En helt sentral faktor for å utføre en så ekstrem drapshandling er 23-åringens massive eksponering for krigs- og henrettelsesfilmer. Dette har helt klart påvirket ham. Han hadde ingen sperrer mot å utføre handlingen, sa Backe.

Overlagt drap

Aust-Telemark tingrett var enstemmige i sin dom og tingretten slo også fast at drapet var overlagt.

– Etter å ha hjulpet avdøde gikk han i bilen og tenkte på hva han skulle gjøre. Han satt lenge nok til å overveie sine alternativer. Han vurderte at arbeidskniven ikke var skarp nok, han hentet en ny kniv i butikken og han gjorde klar en øks utenfor spiserommet.

Senere i drapshandlingen tok han i bruk enda en kniv og en øks.

Vil se IS-filmer i fengsel

Retten overveielser om tiltalte skulle dømmes til ubetinget fengsel eller forvaring går over flere sider. Spørsmålet de har stilt seg er om 19 års fengsel er tilstrekkelig til å verne samfunnet. Når man vurderer dette skal man legge til grunn at hele fengselsstraffen på 19 år sones – ikke at han kan løslates etter å ha sonet to tredeler av dommen. Retten avdekket at den har vært i veldig tvil om spørsmålet.

– Forholdene rundt selve drapshandlingen tilsier at det foreligger en fare for gjentakelse. Kontrollmekanismene (at han bodde hjemme hos mor og var i arbeid) han hadde rundt seg stoppet ham ikke fra å utføre en grusom handling. Det er vanskelig for retten å se at disse forholdene i fremtiden skal begrunne at det ikke er fare for fremtidig vold. Retten er også i tvil om tiltalte i det hele tatt har forstått alvoret i handlingen. Han viser ingen følelsesmessig reaksjoner. Han har også uttalt at han er negativ til restriksjoner i fengselet som gjør at han ikke får sett på flere IS-filmer, heter det i dommen.

Håpet på forvaring

Årsaken til at det ikke ble forvaringsdom var tiltaltes unge alder, at han ikke tidligere er voldsdømt og at de sakkyndige mente det var liten fare for fremtidig vold.

– Retten har funnet avgjørelsen vanskelig, sa dommer Backe.

Familien til Frode Sanni sier de skjønner at 19 års fengsel er en hard straff, men at de hadde håpet på en forvaringsdom.