Derfor har Notodden videregående skole innført skolefrokost en dag i uka. Målet er to eller tre serveringer per uke. Tirsdag morgen var det «premiere» på prosjektet og for første gang fikk 550 elever tilbud om mat før skoledagen startet.

Tre av fire spiser ikke

Det er miljøarbeider Glenn Vik som hadde ideen og han har fått tak i noen midler fra Telemark fylkeskommune, men også skolen selv bidrar økonomisk. Man regner med at en frokost koster mellom 800 og 1000 kroner. Det er vel anvendte penger hvis det hjelper bare en ekstra elev å gjennomføre skoleløpet.

– Vi mener dette er en god investering. Vi gjennomførte en liten undersøkelse før jul i fjor og tre av fire skoleelever spiste ikke frokost. Innføringen av frokost blir nå en del av skolens satsing på psykisk helse og det er også en del av opplæringen for skolens STAR-elever, sier studieleder Karl Agnar Wåle.

De fem STAR-elevene som står bak – elever med spesielle behov - har dannet en elevbedrift de har kalt Gulosten og de var veldig fornøyd da de så så mange skoleelever uttrykte stor glede over det nye tilbudet de står bak.

Vil gi resultater

Unnskyldningen fra elevene for ikke å spise er at man ønsker å sove lenger, eller at man ikke har tid. Andre ting prioriteres på morgenen.

– På sikt vil skolefrokost gi resultater. Det er egentlig bare penger og ressurser som hindrer oss i å servere frokost flere ganger i uka, sier miljøarbeider Glenn Vik.

Vik ble nylig ansatt ved skolen og har som eneste oppgave å skape trivsel og øke elevenes gjennomføringsevne.

Brødet lå i fryseren

– Dette var et kjempebra opplegg. Jeg spiste ikke frokost i dag fordi jeg ikke rakk det. Vi hadde glemt å ta opp brød, sier Even Lia Aasland mellom munnfuller av rundstykker med syltetøy. Han har fått servert frokost på skolen før – da han gikk på ungdomsskole på Gvarv.

– Jeg kommer til å bruke dette tilbudet fremover. Jeg har alltid dårlig tid, sier han.