Det var lyst ut anbudskonkurranse om drift av mottakssenter på Bolkesjø. Denne har nå UDI avlyst.

– Konkurransen avlyses grunnet reduksjon i antall ankomster av asylsøkere de siste månedene og dermed redusert behov for nye transitplasser, skriver regiondirektør i UDI Eirik Eide, i et brev til de ti firmaene som deltar i anbudskonkurransen om å drive mottak på Bolkesjø.

Det skriver VG onsdag formiddag.

Det var i utgangspunktet planlagt et mottak med 450 plasser på Bolkesjø. Nå er altså planene skrinlagt.

Konkurransepapirene for anbudet ble kunngjort på Doffin 30. mars. Mottaket på Bolkesjø var tenkt etablert med 225 faste plasser og 225 stykkprisplasser.

Det er ikke avklart hva UDI gjør videre med det nedlagte hotellet, men det kan være en mulighet at UDI fortsatt leier bygget slik at et mottak kan opprettes på relativt kort varsel.

– Vi vet fra i fjor at asylsøkersituasjonen kan endre seg dramatisk i løpet av kort tid. Det kan derfor være en god løsning å ha bygninger i beredskap slik at vi raskt kan skaffe mennesker på flukt tak over hodet, en seng og mat, sier regiondirektør Eirik Eide i UDI i en pressemelding.

Han beklager at konkurransen om drift av mottaket nå er avlyst, men sier at dette skjer som følge av at behovet for mottaksplasser er langt mindre enn forutsett.

– Vi vet at det er krevende å skrive slike tilbud, og det er forståelig om noen av tilbyderne er skuffet over denne beslutningen. Situasjonen er helt annerledes nå enn da vi startet å jobbe med Bolkesjø i fjor høst, sier Eide.