Fortsatt usikkerhet om ny vei

SKIEN: Det er fortsatt knyttet usikkerhet til om en løsning med en bom på strekningen Kastet – Stoadalen og ingen på Lannaveien, vil gi store nok inntekter til å gjennomføre bygging av den nye veien mellom Ulefoss og Lunde. Et alternativ kan være at man må ty til høyere takster i bomløsningen.