Vil avvikle fiskesperre

Fylkesmannen i Telemark vil avvikle den elektriske fiskesperra ved Kjeldal sluser før ny turistsesong.

Fylkesmannen i Telemark vil avvikle den elektriske fiskesperra ved Kjeldal sluser før ny turistsesong.

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

NOME: Fylkesmannen i Telemark vil avvikle den elektriske fiskesperra ved Kjeldal sluser før ny turistsesong.

DEL

Det går fram av forslaget fra Fylkesmannen som sendes ut på høring i dag.

Det er Miljødirektoratet som har bedt Fylkesmannen i Telemark legge fram et forslag om videre drift av den elektriske fiskesperra. Konklusjonen er at fiskesperra bør avvikles før ny turistsesong, og at det bør startes et arbeid med andre tiltak.

– Ut fra en samlet vurdering av vår innsats på miljøområdet i fylket ser vi ikke grunnlag for å opprettholde drift av en installasjon som er så omstridt, og som heller ikke utgjør en sikker hindring av gjeddas oppvandring i vassdraget, skriver Fylkesmannen i sin innstilling til Miljødirektoratet

Omstridt

Fiskesperra ble bygd våren 2012 på oppdrag fra Miljødirektoratet for å stoppe spredning av gjedde oppover vassdraget som et vernetiltak for den sårbare storørretstammen i Bandak, men også fiskeressursene i vassdraget generelt og elvemuslinger.

Men etter at fiskesperra har vært i drift i fire år, er det reist spørsmål om den fungerer slik som tenkt. Det er blant annet observert store mengder døde fisk i sperrefeltet, levende gjedde er fanget oppstrøms sperra (mellom sperra og slusa), og det er meldt om småfisk som har beveget seg inn i sperrefeltet. En annen problemstillingen er sikkerheten for personer som ferdes forbi fiskesperra i passasjerbåter, småbåter, kanoer og kajakker i sommersesongen.

Ført oppover

Det er likevel ny kunnskap fra hydrologiske undersøkelser gjort i fjor høst som har fått størst betydning for at Fylkesmannen nå ønsker å avvikle fiskesperra. Resultatene viste at det er forhold i vannmassene som påvirker effekten av fiskesperra negativt. Fordi vannstanden i slusekanalen i perioder varierer mye over kort tid, skifter vannstrømmen retning, og kan føre til at fisk som er paralysert eller står på tvers, kan bli ført oppover med strømmen mot slusa.

Rapporten som er utarbeidet av Sweco, drøfter ulike forslag for at fiskesperra skal fungere bedre, men Fylkesmannens vurdering er at det ikke er mulig å få på plass alle disse rammevilkårene. Derfor bør det startes et arbeid med andre tiltak.

Artikkeltags