Reddet låven på Dagsrud - to hus brant ned

Av

NOME: To bygninger er nedbrent etter en brann på en gård på Dagsrud lørdag. Ingen mennesker eller dyr kom til skade i brannen.