Hjertesukket kommer fra advokat Thor Johan K. Larsen. Foruten å være advokat i Advokatfirmaet Asthor AS, er han også distriktsleder i Huseiernes Landsforbund i Telemark.

Han sier at det altfor ofte bygges for dårlige hytter og hus, og at dette gjelder over hele fylket, og ikke bare i fjellheimen.

– Mange av disse sakene havner i retten, noe som er kritisk for dem det gjelder. Når folk kjøper eller skal overta en bolig, så gjør man gjerne sitt livs investering, og store summer skifter eier. Det er for mange dårlige, slurvete håndverkere, og myndighetene burde ha et mye større fokus på dette. Mange vil ha en høyest mulig fortjeneste og lavest mulige kostnader, og det får de ved å bruke ufaglærte, gjerne utenlandsk, arbeidskraft. Men mange av de ufaglærte vet ikke hvordan en skal føre opp et bygg, i henhold til gjeldende regler. Og da blir det ofte problemer etterpå, som for eksempel med kondens, setninger og annet, sier Larsen.

– HA MED FAGKYNDIG

Han forteller at mange useriøse entreprenører som jakter rask profitt, i noen tilfeller avvikler firmaet etter at prosjektet er gjennomført.

– Det er ikke alltid vi kan gjøre noe, når selgeren ikke finnes lenger, sier Larsen, som råder boligkjøpere til å ha med seg en byggteknisk fagkyndig på visning.

– Jeg ville også sjekket referansene på entreprenøren, særlig når det gjelder de mer ukjente. Da ville jeg ringt til noen takstmenn og Forbrukerrådet og forhørt meg. Jeg synes også at mange eiendomsmeglere mangler tilstrekkelig kunnskap om regelverket. Det er en grunn til at vi bruker meglere, det er for at en skal føle seg mer trygg, sier Larsen.

Finanstilsynet har kommet med noen nye regler for salg av bolig under oppføring, noe enkelte meglere ikke kan ha fått med seg, ifølge Larsen.

– Dette med krav til ferdigattest på nye boligprosjekter, eventuelt orientering om konsekvensene der det ikke foreligger – der sviktes det over en lav sko. Det er mange meglere som lar seg presse av en overivrig entreprenør som vil unngå dagmulkter. Men det står i rundskrivet at megleren skal påse at det skal foreligge en ferdigattest, og i det minste orientere om konsekvensene, der hvor det ikke foreligger, understreker Larsen.

MÅ VÆRE «VÅKNE»

Han sier at kjøpere av hus eller hytter må være «våkne».

- Det er mange meglere som er ukritiske, og noen meglere virker mest opptatt av å få sitt honorar, mener Larsen.

Han sier at har god uttelling i mange saker som havner i retten, men konstaterer at det i enkelte saker også kan være krevende for mange å stå i en rettslig konflikt.

– Det er ikke alt som kan oppdages, og min erfaring tilsier at man heller ikke alltid kan ha tillit til det som står skrevet i en boligsalgsrapport. Per i dag er det også et område hvor det sviktes unødvendig mye. Men det er selger som er ansvarlig for takstmannens feil, sier Larsen, som råder folk til å kjøpe eierskifteforsikring.

– Det er en trygghet, for hvis du er åpen og ærlig om feilene, så har du ikke noen risiko videre. Det som er positivt for kjøperen, hvis selgeren har eierskifteforsikring, er at da er en iallfall sikker på at det er noen penger å hente der, hvis du vinner fram, avslutter Larsen.

OPPDATERER SEG JEVNLIG

– I Norges Eiendomsmeglerforbund har vi ei veldig bevisst holdning på å etterutdanne våre medlemmer, nettopp med tanke på at de til enhver tid er oppdatert på endringer i lover og regler.

Det sier Morten Askjem Olafsen, som er leder i Telemark, Vestfold og Buskerud Eiendomsmeglerforening. Han sier at lovverket rundt omsetning av boliger er ei vesentlig del av eiendomsmeglerutdanninga.

– Mitt inntrykk er også at de aller fleste er flinke til å følge det som kommer av oppdateringer i lovverket, sier Askjem Olafsen.

Eiendomsmeglere må ta minst 15 timer med etterutdanning annethvert år, i tillegg til at de kontinuerlig oppdateres på endringer og praktisering av lover gjennom nyhetsbrev og forbundets medlemsblad.

Askjem Olafsen sier at eiendomsmeglere, som alle andre, er opptatt av å få betalt for den jobben de gjør, men at det skal komme som en konsekvens av godt utført arbeid.

- I Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) har vi nulltoleranse for lovbrudd, og vi har også i alle år jobba for å heve kompetansen og dermed seriøsiteten i bransjen. Vi var pådrivere for kravet om tre års høyskoleutdannelse og to års praksis før man får kalle seg eiendomsmegler som kom i 2008, og vi mener at dette har vært den viktigste grunnen til at de aller fleste nå driver seriøst, sier Askjem Olafsen, som sier at bruk av eiendomsmegler gjør handelen tryggere for både selger og kjøper.

Gode råd for kjøpere:

  • Bruk øynene på visning: Forhold som oppdages eller burde vært oppdaget på visning, kan ikke senere påberopes som mangel.
  • Les takstpapirer og prospekt grundig: Selv om takstene ikke er veldig informative, sier de noe om byggeår og byggeskikk.
  • Skriftlighet: Får du opplysninger på visning som er av betydning for hvorvidt du ønsker å legge inn bud, så be om å få det skriftlig.
  • Vær oppmerksom på faresignaler: Kommer du over forhold som kan tyde på at noe er alvorlig galt, plikter du som kjøper å foreta en nærmere undersøkelse.
  • Sjekk offentlige planer: Megler plikter å opplyse om forholdet til endelige offentlige planer, men det kan være greit å vite om også planlagte prosjekter som ikke er endelig vedtatte.
  • Bare ett bud av gangen: Bud er bindene, og du kan risikere å bli sittende med to eiendommer. Det kan bli dyrt.
  • Undersøk etter overtakelse: Etter at eiendommen er overtatt, bør du foreta en grundig gjennomgang av den, slik at alle synbare og lett oppdagelige mangler blir registrert.
  • Reklamasjon: Når en mangel er avdekket, må selger varsles innen rimelig tid. Reklamerer du for sent, går retten til å gjøre mangelen gjeldende tapt.
  • Foreldelse: Du kan reklamere i fem år etter at eiendommen er overtatt. Vær oppmerksom på at vanlige regler for foreldelse gjelder.