Motstanden mot deponiet er overveldende

Kampklar gjeng: Kulturhuset var fylt til randen av motstandere mot deponiet. Møtelederen fikk en stor jobb i å gi alle talere plass og panelet ble tidvis både buet og ledd av.

Kampklar gjeng: Kulturhuset var fylt til randen av motstandere mot deponiet. Møtelederen fikk en stor jobb i å gi alle talere plass og panelet ble tidvis både buet og ledd av. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

PORSGRUNN: Informasjonsmøte i Brevik kulturhus ble alt annet enn et ordinært informasjonsmøte. Det ble folkemøte i ordets rette forstand og med en oppkjøring man må til lokalsykehuskamper for å finne liknende til.

DEL

Rundt 600 mennesker tok oppfordringen fra Vern om Grenland - Nei til deponi og marsjerte i demonstrasjonstog gjennom byen til kulturhuset der møtet fant sted.

Departementsråd Tom Rådahl fra Klima og miljødepartementet, sa det også selv.

– Som byråkrat har jeg aldri opplevd å være på et informasjonsmøte med et sånt oppmøte.

Prosjektdirektøren fra Noah, Egil Solheim, la heller ikke skjul på det.

– Det gjør inntrykk å se så mange av dere her. Derfor er også vårt aller viktigste budskap her i kveld at vi ikke ønsker å drifte og drive et deponi i Brevik om det viser seg at det ikke er trygt. Det håper jeg dere tror oss på. Vi er mennesker vi også og ønsker dere ikke noe vondt, sa Solheim.

«Medfølelsen» er imidlertid ikke i nærheten av å dempe motstanden de må forholde seg til og utvilsomt fikk kjenne på i går. For det er fortsatt i Brevik de ønsker å etablere et nytt nasjonalt deponi for farlig avfall. Fraktet på båter fra prosessanlegget på Langøya i Holmestrand til et nytt kaianlegg i Frier. Derifra vil de skipe det inn i en tunnel som er anslått å bli 1500 meter. En ny deponi løsning Noah direktør Carl Hartmann for noen måneder presenterte som en imøtekommelse av bekymring fra lokalbefolkningen.

Velleder Thor Kamfjord stiller riktignok et stort spørsmål ved dette.

– Versjonen vi har fått fra Norcem er at en ny deponiløsning tvinget seg frem fordi Norcem trengte kaiarealet sitt selv. Når dette er virkeligheten, hvordan skal vi da ha tillit til alt det andre dere kommer med?, spurte Kamfjord til applaus fra salen.

Tøff motstand: Administrerende direktør i Noah, Carl Hartmann, forsøkte etter beste evne å svare på spørsmål og avvise det de mener er uriktige påstander.

Tøff motstand: Administrerende direktør i Noah, Carl Hartmann, forsøkte etter beste evne å svare på spørsmål og avvise det de mener er uriktige påstander.

 

Temperatur

Nestleder i Vern om Grenland, Ivar Dahl Larsen, gjentok også spørsmålet de har forsøkt å få svar på i flere år, men ennå ikke lyktes i. Nemlig hvilken lovhjemmel staten har til å ta fra kommunen makta i saken.

Men det ble intet klart svar denne gang heller. På møtet stilte også advokat Pål Martin Sand fra Advokatfirmaet DSA i Oslo. Han ble nylig engasjert av Porsgrunn kommune for å bistå de i kampen mot deponiet, og for å gi de et best mulig grunnlag for høringsinnspillet de skal levere.

TA møtte Sand hjemme hos ordføreren i forkant av møtet, og Sand antyder klart at det er begått saksbehandlingsfeil i prosessen så langt. Advokatfirmaet er spesialisert mot plan, eiendom og miljørett.

– Det veldig spesielle i denne saken at staten har tatt rollen på vegne av en stor privat næringsaktør. Så vidt meg bekjent har det aldri tidligere skjedd at staten har fattet planvedtak for en slik aktør. Det i seg selv stiller også særlig krav til saksutredning for at det skal kunne være gyldig, sier Sand.

Artikkeltags