Slakter skjenkekontrollørenes rapport

SKIEN: Advokat Svein Drangeid slakter skjenkekontrollørenes rapport som førte til åtte prikker hos Mets i Skien. Advokaten tilbakeviser at gjester var overstadig berusa og han mener i tillegg at det er begått saksbehandlingsfeil.