Ekteparet erkjente i retten at de hadde gitt barna ris når de mente det var nødvendig, men at de hadde kvittet seg med bjørkeriset rundt 2009, etter initiativ fra kona. Da hadde ekteparet blitt enige om at de ikke lenger skulle rise barna. Mannen innrømmet at han ikke hadde vært helt konsekvent mot avtalen deres, og at han også senere hadde riset barna ved noen få anledninger med flat hånd, og én gang med en kleshenger.

– Rektor sa det var ulovlig

I rettssaken som nylig ble holdt i Nedre Telemark tingrett, kom det fram at ekteparet først ble klar over at dette brøt med norsk lov etter en samtale med rektor på barnas skole i 2013.

Retten mener det er bevist at ekteparet brukte vold mot barna i tidsrommet 2006 til 2009, og rettens flertall mener det også er bevist at ekteparets handlinger fra 2009 til 2013 er sidestilt med mishandling, etter paragraf 219 1. ledd i straffeloven fra 1902.

– Begge foreldrene har understreket at de oppfattet ris som straff og et onde som bare skulle brukes når det var strengt nødvendig. De har også forklart at de anså slik straff i tråd med Bibelen og at de gjorde det av kjærlighet til barna. Straffen ble brukt som siste utvei ved gjentatt ulydighet, og det aktuelle barnet ble tatt med inn på et rom. Etter risingen ble barnet tatt på fanget av den voksne og de snakket om det som hadde skjedd, heter det i dommen.

Fra samme menighet

Tingrettsdommer Kristin Barth-Larsen og meddommerne Marit Elin Bringsås og Morten Abrahamsen har dømt både mannen og kona til 60 dagers betinga fengsel, med to års prøvetid. De slipper dermed å sone i fengsel, forutsatt at de holder seg på riktig side av loven de to kommende åra.

Dette er andre gang på kort tid at medlemmer fra den samme lille menigheten i Telemark møter i retten. Nylig ble mannens bror, som er med i den samme menigheten, dømt for det samme.  I januar i år ble broren i Nedre Telemark tingrett dømt til 60 dagers ubetinga fengsel, med fratrekk av to dager som han allerede har sittet i varetekt. Han ble også dømt til å betale til sammen 120 000 kroner i oppreisning, hvor av 30 000 kroner til tre av barna og 15 000 kroner til to av barna. Ekskona hans ble frifunnet.

Da Vårt Land omtalte sistnevnte sak, uttalte forstanderen at «Guds ord og Bibelen er den eneste sikre rettesnor for liv og levnet». Han viste til at tukt gjennom hele kirkens historie har vært et hjelpemiddel for å oppdra barn.

– Men nå har staten og den øvrige kristenheten gått bort fra dette synet. I dommen fremstår vi som at vi er fanatisk opptatt av at barn skal rises. Slik er det aldeles ikke. Vi har ingen lærebok som sier at man skal slå barna, uttalte han til Vårt Land.