Den 48 år gamle kvinnen ga en uforbeholden tilståelse da hun nylig møtte i Nedre Telemark tingrett.

Det var i perioden fra 2009 til 2016 at kvinnen stjal fra jobb. Blant annet tok hun penger fra kollekten og hun belastet menighetens konto med private innkjøp.

– Betydelige beløp

Tingrettsdommer Vibeke Bull-Hansen har dømt kvinnen til 120 dagers ubetinga fengsel. I tillegg må kvinnen betale tilbake 391 805 kroner til arbeidsgiveren.

– I skjerpende retning legger retten vekt på at underslaget har pågått over svært lang tid, og at beløpene samlet sett er betydelige. I formildende retning legges det vekt på siktedes erkjennelse av straffeskyld. Det legges også vekt på at det er gått noe tid fra forholdet ble anmeldt til saken står for retten, heter det i dommen.

I rettssaken sa kvinnen at en slektning har et spesielt omsorgsbehov, og at det derfor vil bli vanskelig for henne å sone i fengsel. Retten har vurdert dette, men har landet på at det må gis ubetinga fengsel for underslaget, blant annet av allmennpreventive hensyn.