Må kutte kostnader - utelukker ikke nedbemanning

NOME: Ule­fos Jernværk må re­du­se­re kost­na­de­ne. Det kan bety ned­be­man­ning for den tra­di­sjons­ri­ke be­drif­ten. - Vi kan ikke utelukke nedbemanning, sier administrerende direktør Birger Solberg.