Reagerer på rådmannens soloutspill

UENIGE: Finn Arild Bystrøm (med skjegg) mener at et felles Nav-kontor i Vest-Telemark bør ligge i Seljord. Ellers kan de like godt samarbeide med Midt-Telemark. Kristian Espeland mener Bystrøm uttaler seg uten politisk ryggdekning.

UENIGE: Finn Arild Bystrøm (med skjegg) mener at et felles Nav-kontor i Vest-Telemark bør ligge i Seljord. Ellers kan de like godt samarbeide med Midt-Telemark. Kristian Espeland mener Bystrøm uttaler seg uten politisk ryggdekning.

SELJORD: Finn Arild Bystrøm sa at et nytt felles Nav-kontor for Vest-Telemark måtte legges til Seljord. Kommunestyrerepresentant Kristian Espeland (KrF) mener rådmannen har kommet med solutspill som bryter med viktige prinsipp i kommuneloven.

DEL

I et møte i rådmannsutvalget i Vest-Telemark i starten av året drøftet Nav-direktør Terje Tønnesen og de seks rådmennene opprettelsen av et såkalt myndig Nav-kontor i Vest-Telemark. Et myndig kontor forutsetter at kommunene samlokaliserer og skaper et moderskipskontor – likt det de nå får i Bø etter at Sauherad, Bø og Nome har gått sammen.

I en artikkel i Vest-Telemark blad kom det fram at Seljord rådmann Finn Arild Bystrøm tidlig ga beskjed om at det var uaktuelt med et felles Vest-Telemarkkontor dersom det ikke ble plassert i Seljord. De andre rådmennene i Vest-Telemark la ikke skjul på at det ble vanskelig å drøfte et myndig Nav-kontor i Vest-Telemark så lenge Seljord var så steil.

– Rådmannen hadde ikke grunnlag for å komme med et ultimatum, sier Kristian Espeland, og viser til vedtaket i formannskapet fra november, der flertallet var positive til opprettelsen av et myndighetskontor i Vest-Telemark. I vedtaket som fikk flertall sto det ingenting om at det måtte være i Seljord.

Fem var nok

Årsaken til at Bystrøm sa at det ble uaktuelt var at Nav-direktøren sa at det var nok med at fem (av totalt seks) kommuner i Vest-Telemark gikk sammen for å få et myndig kontor. Det forandret forutsetningene fra formannskapsmøtet i november, mente han.

– Rådmannen må ikkje vere ein utøvande tenar for eit mogleg dominant moldvarpdemokrati i Seljord, skriver Espeland.

– Hva mener du med det?

– Jeg mener han ser ut til å ha lytta til visse dominante politikere i denne saken. Når rådmannen går ut med et ultimatum om at enten så blir det i Seljord eller så går vi til Midt-Telemark så ødelegger han debatten i etterkant, sier Espeland.

– Han burde ha tatt med seg signalene fra møtet tilbake til politikerne i Seljord, i stedet ødela han mye av debatten da han kom med et ultimatum, mener Espeland.

– Dette går på at rådmannen skal drive forsvarlig saksbehandling og utøving av politiske vedtak, sier Espeland.

Går til Midt-Telemark

I innkallinga til andregangsbehandling av etablering av felles Nav-kontor i formannskapet i Seljord forklarer rådmannen ultimatumet på følgende vis:

– Gjeve av kjend informasjon i saka meiner eg at Seljord har dei beste føresetnadene for ein samlokalisering av eit felles NAV-kontor i Vest-Telemark.

Videre råder Bystrøm politikerne til å gå for at Seljord blir en del av etableringa av det nye, myndige Nav-kontoret i Midt-Telemark.

Så gjenstår det å se hva politikerne mener når de får saken på sitt bord, 18. januar. Fra tidligere er det kjent at Nav i Midt-Telemark har invitert Seljord med i samarbeidet.

Artikkeltags