Færre unge arbeidsledige i Telemark

Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

SKIEN: Det har blitt færre unge arbeidsledige i Telemark. Det viser ferske tall fra Nav.

DEL

Ved utgangen av august var det registrert 3048 helt ledige i Telemark, en reduksjon med 6 prosent fra samme måned i fjor, skriver Nav i en pressemelding. Dette er fjerde måned på rad at arbeidsledigheten i fylket faller. Ledigheten utgjør 3,5 prosent av arbeidsstyrken mot 3,1 prosent for landet.

Ledigheten faller mest blant ledige under 20 år. Her har arbeidsledigheten blitt redusert med 26 prosent, fra samme måned i fjor. Ledigheten faller mest blant personer innen butikk- og salgsarbeid, i helsesektoren og innen reiseliv og transport. For ingeniør- og ikt-fag økte ledigheten med 61 personer.

-Det er gledelig at ungdomsledigheten fortsetter å falle i Telemark. Likevel er det blant unge i alderen 20-29 at vi finner den høyeste ledigheten i fylket, så vi må fortsette arbeidet med denne gruppen, sier fylkesdirektør i NAV Telemark og Vestfold, Terje Tønnessen.

FLERE LANGTIDSLEDIGE

Antall langtidsledige fortsetter å øke. 933 personer i fylket har vært sammenhengende ledige i et halvt år eller mer. Det er 19 prosent flere enn på samme tid i fjor. Andelen langtidsledige tilsvarer 31 prosent av alle ledige.

Stor økning i arbeidssøkere på tiltak

Der er 349 arbeidssøkere på tiltak i fylket, en stor økning fra i fjor. Nesten halvparten av tiltaksdeltakerne er i oppfølgingstiltak. Bruttoledigheten som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, er 3397, en reduksjon med 1 prosent fra i fjor.

FÆRRE LEDIGE STILLINGER

Den siste måneden er det registrert 371 ledige stillinger, en reduksjon med 3 prosent fra i fjor. For ingeniør- og ikt-fag er reduksjonen i ledige stillinger 52 prosent. Også innen butikk- og salgsarbeid har det vært færre stillinger denne måneden enn det var på samme tid i fjor. Størst etterspørselsøkning har det vært innen reiseliv- og transport med 123 prosent.

De fire siste månedene har det vært en økning i etterspørselen med 11 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, sier Tønnessen. Flest stillinger har det vært innen helsesektoren med et gjennomsnitt på 113 pr. måned, en økning på 10 prosent fra i fjor. Størst prosentvis økning i etterspørselen etter arbeidskraft har det vært innen bygg- og anlegg med 70 prosent i denne perioden, avslutter Nav i pressemeldingen.

Artikkeltags