12,7 prosent av alle telemarkinger er uføre. Snittet i Norge er på 9,6 prosent. De siste tallene viser også at det er 689 personer under 30 år som mottar uføretrygd i Telemark. Kragerø topper lista over andelen uføretrygdede i befolkningen, selv om det faktisk har blitt færre uføretrygdede i kommunen det siste året.

Flere og flere unge

Per 31. desember 2017 var det registrert 13 792 mottakere av uføretrygd i Telemark. Det er en økning på 164 personer eller 1,2 prosent i forhold til samme periode i fjor. Telemark har med det den fjerde høyeste andelen uføre i landet. Den største utfordringen Navs fylkesdirektør Terje Tønnesen ser er den store økningen i antall unge uføre.

Det er blitt 286 flere unge under 30 år i Telemark som mottar uføretrygd per 4. kvartal 2017 – sammenlignet med 4. kvartal 2009. De uføre under 30 år utgjør 2,7 prosent av hele aldersgruppen i Telemark. På landsbasis mottar 1,9 prosent av unge under 30 år uføretrygd.

 

Grunn til bekymring

– Selv om det er ulike årsaker til at mennesker mottar uføretrygd, er forskjellene mellom både fylker og kommuner så store at det gir grunn for bekymring, ettertanke og handling. Jeg tror at en stor del av arbeidsuførheten kan forebygges, men mye må skje i tidlig alder. Satsing på gode pedagogiske barnehager, gode inkluderende læringsmiljøer i skolen og tett samarbeid med foreldre, bør være fundamentet i langsiktig satsing i Telemark, sier fylkesdirektør Terje Tønnessen.

 

Andelen uføre kvinner i Telemark var på 15 prosent ved årsskiftet, mens tilsvarende for menn var 10,6 prosent. Flest kvinnelige mottakere var det i Sauherad med 18,2 prosent og færrest i Vinje med 9,6 prosent.

– På landsbasis er tallene henholdsvis 11,5 og 7,9 prosent. Dette bildet kjenner man også igjen fra de andre helserelaterte ytelsene som sykepenger og arbeidsavklaringspenger, der det også er flere kvinnelige enn mannlige mottakere, heter det i en pressemelding fra Nav.