Skrekkbildene har vært mange de siste årene, av hvordan plast på avveie skader dyreliv og miljø. Våre egne vassdrag og egen skjærgård er heller ikke skjermet. Nå foreligger det også detaljert kunnskap om forurensingen. Initiativet til undersøkelsen kom i første omgang fra Vannområdene Skien-Grenlandsfjordene, Kragerøvassdraget og Midtre Telemark og naturvernforbundet ble engasjert.

- Såvidt jeg vet er det ingen andre kommuner i Norge som har gjort et sånt arbeid. Målet var å forstå hva som er dagens forsøplingsproblem, og vi har også fått en del svar, sier Per Erik Shulze i Naturvernforbundet.

Overvåkningsstrender

De aktuelle overvåkningsstrendene har vært Frierstranda, Rognlia, Omborsnes, Langøya, Jomfruland og Dypsund. Samtlige strender ble i første omgang ryddet rene og senere fulgt opp gjennom sesongene et år byr på. Alt som har drevet i land er blitt samlet og nøye kategorisert.

- Kort oppsummert er det biter av isopor, byggskum, små taubiter og sanitærartikler det er aller mest av. I indre del av kysten finner vi også mye små plastpellets fra industrien, forteller Schulze.

På Langøya opplevde de plutselig at det kommet en masse Q-tips etter at stranda hadde blitt ryddet ren.

- Da tok vi kontakt med Bamble kommune for å høre om de kunne gi noe svar, og de forklarte at det hadde vært en hendelse på renseanlegget. Det er sånne ting som gjør at vi forstår bedre hvordan ting henger sammen, sier han.

Bildeserie

Plast funnet langs telemarkskysten

Lokal forsøpling

Det er på det rene at det aller meste av plasten også er et resultat av lokal forsøpling. Ved populære utfartsområder og strender finnes mye plastavfall fra kiosk- og turmat. Seks på topp er: korker, snacksposer, ballonger, plastflasker, matemballasje, plastikkbestikk og sugerør.

- Det er forbudt å kaste søppel i naturen, men det er også en påminnelse til kommunene om å sørge for å tilrettelegge for at områder holdes rene og pene, sier Schulze.

For den ytre kysten er det hovedsaklig taubiter som slites av redskap under bunntrålfiske ute i havet som er hovedutfordringen.

"Dette utgjør verst tenkelige type forsøpling for sjøfugl og maritimt liv. Mange av de døde sjøfuglene vi finner på våre strender, har surret seg inn i slike tynne plastliner" påpekes det i brosjyren som er laget om undersøkelsen.

Målet er at den også kan bidra holdningsskapende og få flere til å ta ansvar i jobben for å få en plastfri kyst.

Kystlotteriet

De siste årene er det vokst frem flere initativ til strandrydding. Sist med kystlotteriet, et initativ fra Naturvernforbundet i Østfold. Stadig flere kommuner har knyttet seg til ordningen og Bamble, Kragerø og Porsgrunn er alle med.

- Vi har flere steder du kan hente sekk i kommunen vår. Med den får du med deg et lodd som festes på sekken når du er ferdig å rydde. Skjærgårdstjenesten tar seg av jobben med å hente søpla, bare vi får beskjed om hvor den er, forteller miljørådgiver Christian Hagstrøm i Bamble kommune.