Nå må de betale kjempebot for ulovlig hogst

PORSGRUNN: Miljødirektoratet pålegger nå Porsgrunn kommune å betale 200 000 kroner til staten i miljøerstatning for ulovlig hogst.