Foreslår å åpne sykkelvei for å lette trafikk: – Jeg er daglig vitne til nestenuhell

PORSGRUNN: En porsgrunnsmann foreslår å åpne en sykkelvei for bilister for å lette trafikken i smågater. Kommunen mener løsningen er god, men omfattende.