Lammet mishandles av vokterhunder: - Viser tydelig en situasjon med meget sterke scener

BAMBLE: Landbruksnemda i Bamble retter kritikk mot Mattilsynets oppfølging etter at de i juni overleverte bilder av lam som mishandles av to vokterhunder. - Etter min oppfatning kan det her ha oppstått misforståelser mellom våre etater, sier leder i Mattilsynet i Telemark, Jan Egil Aronsen.