Slik svarer MSG-sjefen

Av

SKIEN: Slik svarer daglig leder Dag Jostein Klever i MSG Production på spørsmål fra TA.