Solgte inn boligprosjekt, men hadde aldri avtale med grunneieren

Av

SKIEN: H18 Gruppen AS solgte inn et boligprosjekt som det aldri var avtalt med grunneieren skulle bygges.