Variert resultat fra mediesky millionær Børre Nordheim-Larsen

SKIEN: Raulendingen Børre Nordheim-Larsen som er eneste aksjonær i morselskapet Dyranut AS leverer sterkt varierte 2018-resultater i porteføljebedriftene.