Helsesjefene Magni Bough-Jensen i Skien og kollega Terje Nygaard i Porsgrunn - og rådmennene i de to nabokommunene - ønsker å innføre piggdekkavgift fra neste vinter. Inntektene havner i kommunekassene.

Saken legges nå fram til politisk behandling. I Skien kommer de første signalene allerede i teknisk hovedutvalg tirsdag. I Porsgrunn blir Utvalg for helse og omsorg første instans kommende torsdag.

BETENT

Ikke minst i lys av bompenge-framtida i Grenland, er det lett å slå fast at det blir bråk om denne spesielle miljøavgiften som blant andre borgerlig styrte Oslo og Bergen har.

Etter de riksdekkende reglene skal avgiften være minst 1200 kroner i sesongen. Det vi si 30 kroner døgnet i den lovlige piggperioden, og det dobbelte for kjøretøyer over 3,5 tonn.

I Sør-Norge er piggtida fra 1. november til første mandag etter påske.

I perioder er det påvist alarmerende høyt innhold av vei- og trafikkstøv i deler av Skien og Porsgrunn. Målingene er langt oppe på rødfeltet i forhold til hva som helsefarlig og ulovlig. Og det er kommunene som har miljøansvaret som følger med på lasset.

STØVSKYER

I tillegg til tusenvis av tonn asfalt som rives opp - og lateksavslip fra dekkene og metallpulveret fra piggene selv - produserer trafikken ødeleggende støv fra nitrogenoksidene i eksosen. På toppen kommer ulike partikler fra bremsebelegg og annet avfall fra hjul, understell og karosseri.

Piggdekkene bråker også vesentlig mer enn piggfrie.

I sakene som nå legges fram forutsettes det at Skien og Porsgrunn må bli enige om å innføre avgiften.

Etter at hele køen av utvalg har pigget seg gjennom debatten, står de avgjørende slagene i bystyrene.

Men, påpeker virksomhetsleder Terje Nygaard i Porsgrunn kommune, løpet er likevel ikke kjørt etter det. Saken skal ut på høring. Og det er Vegdirektoratet som til sist skal godkjenne den lokale forskriften som er nødvendig for å innføre avgiften. Og det ligger ingen automatikk i at de sentrale veimyndighetene går inn med tiltak som også berører trafikken på de statseide riksveiene.

- PIGG AV NESTE GANG

Ordfører Øystein Beyer (Ap) i Porsgrunn mener foreløpig ikke noe bombastisk om forslaget. Men han tror at et mulig flertall for piggdekkavgift sitter langt inne, som han sier, i Porsgrunn.

Selv har han kjørt høyt og lavt piggfritt - og problemfritt - siden 1983. Så den enkleste måten å unngå avgiften på er at enda flere «pigger av» neste gang de handler vinterdekk, anbefaler Beyer.