- Nå har jeg ikke mer

Artikkelen er over 13 år gammel

- Jeg gikk ut fra at det har offentlig interesse for fremtiden, og at det burdet oppbevares på et sikkert sted. Derfor leverte jeg fra meg arkivet.

DEL

Det sier Finn Thrana. Den 90 år gamle høyesterettsadvokaten var blant annet sekretær i Quisling-regjeringen og senere fylkesfører i Nasjonal Samling. Han er den eneste fra den norske naziregjeringen som ennå lever.

DET SISTE

Som nær medarbeider og bekjent av paret satte Thrana opp Maria og Vidkun Quislings gjensidige testament og senere Maria Quislings personlige testament, som han var fullbyrder for. Thrana bestyrte også boet etter førerenkens død 17. januar 1980. Og det er slik han kom til å bli sittende med hennes etterlatte papirer.

- Du sier at dette er de siste materialet du har hatt hos deg. Men fins det mer på endres hender?

- Nei. Ikke det jeg vet om.

SKY

Så langt TA kan fastslå er enkelt-dokumenter som lå spredd i arkivbunkene er et til nå upublisert intervju med Maria Quisling i 1970. Thrana tror den da 70 år gamle enken aldri sendte fra seg svarene på den amerikanske journalisten Ron Laytners tolv spørsmål. TA brakte intervjuet onsdag denne uken.

- Hun var meget sky på den tiden.

- Hva er etter din mening det mest betydningsfulle i materialet som du nå har levert fra deg?

- Det er det veldig vanskelig å si, synes jeg. Jeg tror ikke jeg vil våge meg på noe å si noe der.

AVVISER

Men - tilføyer han, det foreligger korrespondanse i arkivet mellom Maria Quisling og Alexandra, og mellom Maria og Quisling. Brevene har et innhold og en tone som tilsier at det langt fra var noe ondt blod mellom de to kvinnene. Og det tar Thrana til inntekt for påstanden om at Quisling ikke var gift med Alexandra.

Han tilhører fløyen som aviser at Quislings, russiske elskerinne før Maria noen sinne ble legalt gift med mannen som da var Fridtjof Nansens høyre hånd under hungersnøden i datidens Sovjet.

TEMPERAMENT

Maria Vasilijevna Pasetsjnikova - som 10. september 1923 ble Maria Quisling - hadde et lynne som var uforenlig med å stå på vennskapelig fot med en eks hustru, mener Thrana.

- Hun hadde et veldig temperament.

- Hadde hun virkelig det?

- Ja, men ikke mer enn mange kanskje. Men hun var veldig bestemt, da.

Thrana peker også på noen brev fra polhøvdingen og fredsprisvinneren Fridtjof Nansen som han tror historikerne vil interessere seg for.

HÅR-MINNET

I arkivet som nå er i Riksarkivets hvelv, ligger det en liten, gulnet konvolutt med en hårlokk fra Quisling. Utenpå står det ”Vidkun haar” med Maria Quislings håndskrift.

- Hva vet du om den?

- Den tror jeg Vidkun ga til Maria under et besøk.

- I fengselet på Akerhus?

- Ja.

- Hvordan vil du beskrive forholdet mellom de to?

- Det tror jeg var veldig godt. Jeg opplevde eller hørte aldri noe annet.

KVINNE FOR SIN MANN

Maria Quisling hadde ikke noe formelt levebrød etter at hun kom til Norge.

Men hun kan ikke betraktes som Quislings assistent eller sekretær. Hun deltok ikke i sin manns arbeid verken før eller under krigen, hevner Thrana.

- Hun var sin manns kone, hjemmeværende husmor.

KONTAKT

Den 90 år gamle Quisling-medarbeideren bor på Sollihøgda ved Tyrifjorden sør for Hønefoss. Han forteller at han har løpende kontakt med en de svært få andre, kjente gjenlevende fra landssviker-regimet, 88 år gamle Bjørn Østring.

Han ledet blant annet NS-førererens livgarde i hovedkvarteret Villa Grande på Bygdøy i Oslo, som Maria og Vidkun Quisling døpte om til Gimle (gudenes bolig). Den restaurerte eiendommen ble i sommer overtatt av det norske Holocaust-senteret.

ENNÅ AKTIV

- Det er ikke mange igjen av dere nå?

- Nei, det begynner å bli få. Jeg tror jeg er den eneste fylkesføreren som lever.

Både Thrana og Østring er fortsatt aktive i sitt arbeid for å renvaske Hitler-Tysklands kvinner og menn i Norge. Thrana sitter også i styret for et legat, utgått av gammelnazistenes Institutt for norsk okkupasjonshistorie (INO). Legatet støtter bokutgivelser og andre publikasjoner.

Artikkeltags