Volkswagen topper foran Toyota, Ford, Volvo og BMW. Rekkefølgen på bestselgerne er akkurat den samme som i 2014, og VW beholder dermed grepet om markedet i Telemark.

Liten nedgang

927 nye Volkswagen biler ble registeret i 2015, det er en pen økning fra 774 nye biler registrert i 2014. Toyota opplevde et liten nedgang i salget. 669 biler i 2015 mot 791 i 2014.

Færre Teslaer

Jevnt over er det få store svingninger i salget.

Subaru er blant merkene som har den mest positive utviklingen (se hovedsak).

På elbil fronten gjør Tesla et noe svakere år i 2015 kontra 2014.

55 nye Teslaer ble registrert i 2015, mot 68 året før.