Eieren av Morgedal hotell innrømmer underslag i millionklassen

Økokrim gikk til aksjon mot kontorene til advokat Halstein Sjølie i Moss onsdag. Nå innrømmer han underslag i millionklassen.