Team Åmli ble viden kjent etter at to unge klienter ved institusjonen i august for snaut to år siden gikk bærserk med hagle på Løyne Camping i Vrådal. Tirsdag må institusjonen møte i skifteretten i Arendal med et skattekrav på to millioner kroner. Det er også mistanke om underslag av flere hundre tusen kroner.

Bobestyrer, advokat Pål Christensen, bekrefter på spørsmål fra TA at det foreligger mistanke om underslag.

- Først etter skiftesamlingen i Aust-Agder tingrett 16. mai vil en anmeldelse bli vurdert, sier Christensen.

Styreleder Thore André Thorsen i Team Åmli sier til Agderposten.no at det er mistanke om underslag. Styrelederen var med på å fatte beslutningen om å avvikle da man merket at store sommer manglet. Hvor store summer det dreier seg om, jobber boet fortsatt med.

Skatteoppkreveren i Åmli har det største kravet på to millioner kroner for ikke innbetalt skattetrekk og arbeidsgiveravgift. 26 ansatte ved institusjonen har krav på lønn og feriepenger.

I Telemark har Skien kommune vært blant brukerne av Team Åmli.