Renseanlegg skaper bekymring

ANLEGG MED AVVIK: Knarrdalstrand renseanlegg får gjennomgå i ny rapport fra Fylkesmannen i Telemark. Politiker Kjell Grant Teigen er urolig over det som kommer fram i denne, men mener kommunen har økonomiske muskler hvis det må ryddes opp.

ANLEGG MED AVVIK: Knarrdalstrand renseanlegg får gjennomgå i ny rapport fra Fylkesmannen i Telemark. Politiker Kjell Grant Teigen er urolig over det som kommer fram i denne, men mener kommunen har økonomiske muskler hvis det må ryddes opp.

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

PORSGRUNN: Anlegget renser kloakken til 80 000 personer, men skal overskride krav til rensingen og stabilitet av driften. – Dette er urovekkende, sier politiker Kjell Grant Teigen.

DEL

Han er talsmann for By- og nærmiljøpartiet, og han har fått tatt en titt på kontrollrapporten til miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Telemark. Den gjelder Porsgrunn kommune og Knarrdalstrand renseanlegg.

– Åtte avvik virker mye, og det kan være ting her som det må tas tak i øyeblikkelig, sier Grant Teigen.

– Hvis midler trengs, skal vi finne dem.

Ekstremt

Grant Teigen beskriver miljøaspektet for Porsgrunn som ekstremt i øyeblikket og påpeker at det blant annet ikke er tatt vannprøver i Frierfjorden på lenge.

– Hvis vårt renseanlegg er en av kildene til forurensning, kan vi ikke tåle det. Å rydde opp må i så fall være en prioritert oppgave, og kanskje et spleiselag.

Feil

Når det gjelder rensekravene skriver Fylkesmannen at «det er feil i grunnlaget for beregning av rensegrad og utslippsmengder». Det framstår uklart at «analyseverdier avskrives ved uvanlige forhold». Og dermed er det «usikkert om rensekravene overholdes».

Et brev fra 2014 påpekte prøvetaking, den fristen er overskredet.

Ikke tilfredsstillende

Driftsstabiliteten er ikke tilfredsstillende, fastslår Fylkesmannen. Anlegget har ikke «stabilt gode renseresultat». Resultater for organisk stoff viser «ustabil drift».

Forklaringen fra virksomheten skal være store vannmengder. «Det er også ukjente påslipp til ledningsnettet som påvirker renseprosessen negativt på grunn av pH og kjemikalier».

Fylkesmannen legger til at det ikke er sikkert at den ustabile driften skyldes rensedistriktet i Porsgrunn, for det kommer også mengder fra Skien.

«Det krever avklaringer og tiltak i begge kommunen for å redusere tilførsel av fremmedvann samt avklaringer og tiltak ved industripåslipp o.a.»

Så snart som mulig

Renseanlegget har heller ikke en miljørisikovurdering. Fylkesmannen mener den må gjøres så snart som mulig.

Kommunen har ikke vurdert hvordan anlegget vil stå seg ved framtidige klimaendringer. En hovedplan for avløp mangler.

I tillegg kommer fire anmerkninger.Kommunen må forklare seg skriftlig innen 1. januar 2016.

Ikke dramatisk

– Rapporten ga oss ingen store overraskelser – og vi ser ingen dramatikk i den. Vi er kjent med de fleste avvikene, og avvikene omhandler de samme temaene, sier Petter Hellum, avdelingsleder vann/avløp i Porsgrunn kommune.

– Risikerer vi utslipp nå?

– Vi risikerer nok mindre utslipp og driftsproblemer i fremtiden enn det vi har hatt fram til i dag, for fremmedvann fjernes framover.

Artikkeltags