Seks privateide skogområder vernet i Telemark – sjekk hvilke

OSLO: Seks skogområder i Telemark ble vedtatt vernet i statsråd fredag. Skogeierne blir kompensert for bortfallet av skogdrift.