Drøfter kommunedirektøren – pressen er kastet på dør

BØ: Formannskapet i Midt-Telemark kommune behandler nå avtaleutkastet mellom kommunens KS-advokat og kommunedirektør Åse Egelands advokat Iuliana Pedersen fra fagforeningen Naturviterne.