Anmeldelsen mot olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) ble henlagt i 2001. Nå vil kvinnen som anmeldte og hennes advokat, Jannicke Keller-Fløystad, at statsadvokaten skal vurdere saken på nytt, skriver Bergens Tidende.

– Både mangler ved etterforskningen og valg av henleggelseskode gjør at det må stilles spørsmål ved om etterforskningen var objektiv, eller om det har vært tatt utenforliggende hensyn, sier advokaten til avisen.

Hun sier det også er kommet fram nye bevis i saken.

Olje- og energiminister Terje Søviknes vil ikke kommentere saken ut over å meddele Bergens Tidende at han har registrert begjæringen fra kvinnen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Kjapp henleggelse

Terje Søviknes var nestleder i Frp og ordfører i Os kommune utenfor Bergen da han i 2000 ble anmeldt for å ha voldtatt en 16 år gammel jente under et landsmøte i Fremskrittspartiets Ungdom. Saken ble liggende uetterforsket hos politiet til 2001 da den ble henlagt mindre enn ett døgn etter at politiet hadde tatt saken fram.

Søviknes selv har erkjent at han hadde seksuell omgang med jenta, men at det skjedde frivillig. Historien førte til at han måtte trekke seg fra alle sentrale verv. Først i 2013 trådte han igjen inn i rikspolitikken.

– Sykejournal styrker forklaring

Etter 18 år, i mars i år, fortalte den nå 34 år gamle kvinnen sin versjon av historien. Hun har sagt det er først nå hun er blitt klar over omfanget av de psykiske skadene hun er påført som følge av det som skjedde og har søkt om voldsoffererstatning.

En sykehusjournal etter en psykiatrisk innleggelse fra 2000 styrker, etter advokatens mening, kvinnens historie. Politiet innhentet aldri dette dokumentet hvor det framgår at jenta fortalte en psykiater at hun var blitt «voldtatt av en eldre mann i tilknytning til en konferanse hun var på.»

Begjæringen om gjenåpning av saken ble sendt til statsadvokaten i Buskerud, Vestfold og Telemark 5. juni. Statsadvokat Anne Margrethe Katteland sier hun ennå ikke har sett begjæringen.