Fra onsdag er det nemlig mulig å drive nettapotek her i landet.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) foretar onsdag den virtuelle åpningen.

Målet er å gjøre tilgangen lettere for folk, samtidig som det skal bli vanskeligere å bestille ulovlige legemidler fra utenlandske nettsteder.

Nettapotek har eksistert lenge, men det nye nå er at det også er mulig å bestille reseptbelagte legemidler og få disse levert hjem på døren eller på postkontoret.

Tilgang til e-resept

Reseptformidleren, som inneholder alle e-reseptene, blir tilrettelagt slik at den enkelte kunde kan gi et nettapotek tilgang til sine resepter.

– Da kan nettapotek ekspedere legemidlene på trygg og sikker måte, forklarer Terje Wistner, direktør for teknologi og e-helse i Apotekforeningen.

 

Hvilke nettapotek som vil åpne, er opp til markedet. Men skal de ha tilgang til e-reseptene, må de gjennom kvalitetskontrollen til e-helsemyndighetene. Statens legemiddelverk godkjenner og fører oversikt.

Nettapotekene må bruke den offentlige løsningen ID-porten, der kunden legger seg inn med sikre løsninger som for eksempel kodebrikken fra banken eller MinID.

Allerede fra 1. januar i år ble det tillatt å etablere nettapotek, men de tekniske løsningene som gir tilgang til e-resept har ikke vært klare før nå.

– Gode løsninger

– Nå har Direktoratet for e-helse gjort de endringene som var nødvendig for å gi tilgang til reseptene i Reseptformidleren. Jeg oppfatter at vi har fått en god løsning, som både ivaretar sikkerheten og gjør det mulig å drive effektive nettapotek, sier Wistner.

Da helse- og omsorgskomiteen behandlet spørsmålet i fjor høst, ble tiltaket satt i sammenheng med en stadig økende og nærmest ukontrollert handel med legemiddel fra utenlandske nettsteder.