– Det er på høy tid at miljøsaken får en fridag. Dette engasjerer stadig flere folk, og vi vil også at miljødagen blir en dag man forbinder med noe positivt: Det å ha fri i sommervarmen, sier MDGs nasjonale talsperson Arild Hermstad til VG.

For MDG er det imidlertid ikke snakk om å bytte ut noen av de gamle fridagene, slik flere har tatt til orde for i det siste. Partiet mener vi har for lite fri i utgangspunktet og vil innføre en bonusfridag.

– Mer fritid gir bedre livskvalitet. Vi ønsker flere fridager, eller at man har kortere arbeidsdager. Fagbevegelsen har ført en kamp for kortere arbeidsdager i et århundre – jeg ser ikke noen grunn til at det skal stoppe opp. Målet med å jobbe er jo at vi skal leve gode liv, sier Hermstad til avisen.

5. juni ble innført som FNs miljødag i 1972 for å øke folks bevissthet om miljøspørsmålet. I år er temaet plast.