Naboer til den aktuelle boligen har i lang tid klaget på lukten fra huset, og forteller at luktplagene til tider har vært så intense at det har vært umulig å bruke uteområdene. 

Distriktsleder i Mattilsynet, Jan Egil Aaronsen, forteller til TA at dette er en sak de har kjent til over lengere tid, men at katteholdet nå var kommet helt ut av kontroll. 

Han var selv på stedet den første dagen etter at de fikk en bekrymringsmelding fra politiet.

- Store konsentrasjoner med gass

Aaronsen forteller om en intens stank på grunn av store konsentrasjoner av ammoniakkgass i huset, og Mattilsynet har tatt grep for å håndtere lignende tilfeller i fremtiden. Det skal rett og slett ha vært vanskelig å puste inne i huset.

– Det var store konsentrasjoner med gass, og vi går nå til innkjøp av friskluftmasker med amoniakk.

Mattilsynet ga i første omgang kattene tilgang til vann og mat, før inspektørene kom inn i saken.

Deretter ble det inngått et samarbeid med Redd Dyra som har stått for innfangingen av kattene, mens Mattilsynet har dekket kostadene for avliving av kattene hos veterinær.

- Veldig spesiell sak

– Vi ble forespurt av Mattilsynet om vi kunne fange inn kattene fordi de manglet folk og utstyr til dette, sier leder i Redd Dyra, Karin Nilsen.

Redd Dyra sier at dette har vært en veldig spesiell sak på gunn av antallet katter. Selv om kattene har vært holdt innendørs skal de ha vært svært redde og det har derfor tatt lang tid å fange dem inn.

Det bodde rundt 40 katter i eneboligen i Skien. Eieren av kattene skal ha samtykket i avlivingen.

Store sår

– De har vært dehydrerte og mange av dem har hatt store åpne sår, sier en av de frivillige i Redd Dyra til TA. Årsakene til sårene skal være at kattene har kloret seg opp på grunn av midd.

Etter 14 dager på adressen skal alle kattene inne i huset nå være fanget inn. 

Alle, bortsett fra en kattunge, ble avlivet. Denne kattungen er nå tatt hånd om av Redd Dyra.

Kommuneoverlegen bekreter at de kjenner til saken og at det har vært tett dialog med naboene over flere år.