Det aller siste slepet med tømmer som skal ende opp i Union fabrikker i Skien er nå underveis. Slepet startet i morgentimene mandag og ordfører på Notodden, Bjarne Bakken, sa det var en trist dag.

- Jeg har tenkt på en sang i dag. Det er Stein Ove Bergs «Mandag morra blues». Dette er en ordentlig blåmandag og det er ikke noe festlig å være med på å avslutte en over 300 år gammel historie. Alle arbeidsplassene på Union forsvinner og her på Notodden mister vi ti arbeidsplasser, sa han.

1000 ÅR SIDEN

Mens skipper Ragnar Tveitan bukserte taubåten med tømmeret utover Heddalsvannet holdt direktør i Skienvassdragets Fellesfløtningsforening, Terje Sjøvåg, sin tale.

- Tømmerfløtingen i dette distriktet begynte for 1000 år siden. Fløtningen var selvsagt ikke organisert på noen måte, men det begynte. Hovedårsaken til at det har vært fløtning i Skienvassdraget så lenge er at det er et kanalisert og flatt vassdrag. Kirkespiret på Skien kirke er for eksempel høyere over havet enn det Dalen er, sa Sjøvåg.

Heddalsvannet ligger forøvrig bare 16 meter over havet.

Fløtningsdirektøren, som nå er på jobbjakt, gav også en kort oversikt over hva fløtningen har betydd.

- Vassdraget har vært viktig for kommunikasjon og transport. Spesielt viktig har vassdraget vært for Skien som stort sett er bygget opp rundt skogressursene i Telemark. Fløtningen slik vi kjenner den i dag ble organisert for første gang i 1664. Det var det tredje vassdraget i Norge som startet opp organisert fløtning etter Glomma- og Drammenvassdraget, sa han.

Sjøvåg fortalte også at Skienvassdragets Fellesfløtningsforening ble etablert i 1862 og er med det over 140 år gammel. Tinnelva (elva som renner gjennom Notodden) ble innlemmet i foreningen i 1887.

- Vanligvis har vi fløtet 100 000 kubikkmeter tømmer per år, men har vært oppe i 350 000 kubikk. Tidligere ble det fløtet både sagtømmer og stolper til en rekke tømmeroppkjøpere. De siste årene har det bare vært fløtet massevirke av gran som går til en oppdragsgiver, nemlig Union i Skien, sa Sjøvåg.

ÅRETS MØRKESTE DAGER

Nedleggelsen av Union er selvfølgelig årsaken til at fløtningen nå opphører. Det er ingen andre oppkjøpere.

- Vår oppgave nå er å rydde opp etter oss. Det finnes bestemmelser for det og vi skal fjerne alle gamle vassdragsanlegg. I den forbindelse har vi en utfordring til Notodden kommune. Det gjelder tømmerrenna fra Cloumansjøen til Tinfos. Jeg vil oppfordre kommunen om å ta tak i dette nå, siden Skienvassdragets Fellesfløtningsforening er en saga blott om et eller to år, sa Sjøvåg.

Han avsluttet talen med følgende replikk:

- Det er en viss symbolikk i at det siste slepet noensinne skjer i løpet av årets mørkeste dager.