Gå til sidens hovedinnhold

– Må settes på vent

Artikkelen er over 6 år gammel

SKIEN: Den forverrede økonomiske situasjonen i Skien kommune, vil kunne føre til at planene om nytt bibliotek og nytt sykehjem blir utsatt, mener Trond Ballestad (Sp).

Formannskapet skulle tirsdag ta stilling til kutt på 12 millioner i år, som rammer tilbudet til innbyggerne fra andre halvår. I tillegg kommer en betydelig skattesvikt som gjør at kommunen må kutte ytterligere 12 millioner i år. Men det rekker de ikke før sommeren.

– Dette kuttet er ikke spesifikt fordelt, og vi kommer tilbake med kostnadsreduserende tiltak i løpet av sommeren. Vi kommer til å se spesielt på ikke lovpålagte tjenester, sa rådmann Jan Petter Johansen.

– KAN SMERTE MER

Formannskapet hadde snakket en god stund om konsekvensene av den økonomiske situasjonen og nedskjæringene, da Trond Ballestad tok ordet. Han roste de store investeringene kommunen har vært gjennom de siste årene, og mener de fortjener mer honnør enn de har fått.

Samtidig pekte han på at Skien vil få større problemer de neste årene enn de kuttene som nå skal gjøres.

– Dette er ikke de altfor store beløpene, og det ser ikke ut til at det har vært de store diskusjonene. Det har stort sett gått greit. Men det er begynnelsen på noe som kan smerte noe mer, sa Ballestad.

Han viste til at Skien har planer om nytt bibliotek i løpet av noen år, og de vil få behov for et nytt sykehjem innen 2020.

– Disse prosjektene må sannsynligvis settes på vent med tanke på driftsnivået vårt. Vi melder dette allerede nå, sa Sp-politikeren.

– SLAGSIDER

Ikke alle var like glade for utspillet fra Ballestad, som sitter i posisjonen. Ordfører Hedda Foss Five (Ap) påpekte at eventuelle beslutninger om å sette investeringer på vent, i så fall må gjøres i budsjettbehandlingen seinere i år.

– Det er viktig å vise edruelighet når vi ser på den situasjonen vi er i. Jeg kan stå for det, så må dere andre heller vise noe annet, sa Ballestad.

Utspillet høstet lovord av Hans Edvard Askjer (KrF).

– Det er absolutt på sin plass å gi signaler om kursendring på fremtidige investeringer, noe vi er pådrivere for. Den kursen vi har hatt har ikke vært bærekraftig nok. Den har hatt noen slagsider, sa Askjer.

I ETTERTID

Rolf Erling Andersen tok tidligere i diskusjonen opp investeringene Skien har vært gjennom de siste årene.

– Det handler veldig mye om tiltak vi gjerne skulle hatt på plass. Snart får vi en utfordring på enda et sykehjem. Vi har gjort mange investeringer som er bra, og noe vi ikke hadde gjort på samme måte igjen. Rundt de fleste har det vært et bredt politisk trykk, mens vi nå har et bredt politisk trykk på å være tilbakeholdne, sa han.

Signy Gjærum (V) valgte å se positivt på situasjonen.

– Vi må holde fast ved at vi har mye god drift. La være å bruke tid på å fordele skyld. Vi må følge opp planer og tiltak på kort, mellomlang og lang sikt, og skåne grupper som trenger vår hjelp og støtte mest, sa hun.

OPP TIL BYSTYRET

Nedskjæringssaken har vært innom de ulike hovedutvalgene, der konsekvensene av de planlagte kuttene har blitt analysert. Formannskapet hadde anledning til å endre på rammene, men sendte i stedet saken videre til bystyret uten å vedta endringer. Den endelige fordelingen av kutt blir vedtatt av bystyret 19. juni.