- Må avgjøres her

TIL LANDSMØTET: Odin Adelsten Bohmann ønsker ikke å overlate den endelige avgjørelsen i forhold til oljeaktivitet i Lofoten og Vesterålen til partiets stortingsgruppe. - Denne saken er så viktig at den må til et senere landsmøte, sier han.

TIL LANDSMØTET: Odin Adelsten Bohmann ønsker ikke å overlate den endelige avgjørelsen i forhold til oljeaktivitet i Lofoten og Vesterålen til partiets stortingsgruppe. - Denne saken er så viktig at den må til et senere landsmøte, sier han. Foto:

Av
Artikkelen er over 9 år gammel

- Landsmøtet må få avgjøre saken om olje i Lofoten og Vesterålen. Den saken er for viktig til å bli avgjort av stortingsgruppa, ga leder av AUF i Telemark, Odin Adelsten Bohmann beskjed om på landsmøtet i Ap mandag.

DEL

Oljeaktivitet i Lofoten og Vesterålen er den største stridssaken på landsmøtet til Arbeiderpartiet. AUF mener partiet skal si nei allerede nå til oljeaktivitet mens andre mener at partiet allerede nå skal si et klart ja. Partiledelsen har lagt seg på et standpunkt om at man vil vente til forvaltningsplanen i 2010, slik at man har mer kunnskap før man fatter et vedtak.

BØR PÅ LANDSMØTET

- Kjære Jens, kjære Helga og mest sannsynlig kjære Raymond: Jeg vil også ha den kompetansen, jeg vil ha muligheten til å endre oppfatning etter å ha tilegnet meg mer kunnskap, jeg vil at min mening skal bety noe og ikke minst - jeg vil at jeg og mine 299 meddelegater skal ta denne store beslutningen, i denne sal, sammen, sa Odin Adelsten Bohmann fra talerstolen.

ER FOR VIKTIG

- Saken om olje i Lofoten og Vesterålen er av nasjonal betydning. Det er den viktigste miljøpolitiske beslutningen som skal fattes på mange år. Den saken, den skal vi delegere fra vår største nasjonale politiske workshop, til 61, forhåpentligvis noen flere etter valget, men dog - 61 topptunge stortingspolitikere. I all ydmykhet, det er ikke mye grasrotkampanje over det, fortsatte han.

KAN BLI ET KOMPROMISS

Når landsmøtet skal behandle forslaget i morgen kan det være at det blir et kompromiss om at partiet venter med å ta en avgjørelse til man har den nødvendige kunnskapen. Og at dette skjer på et landsmøte og ikke blir avgjort ene og alene av stortingsgruppa. Hva det endelige forslaget blir vet man ikke før tirsdag.

- Om det blir i 2011, 2013, eller 2015 er egentlig litt uvesentlig. Det som er viktig for meg er at det er partiets øverste organ som til syvende og sist tar avgjørelse i denne viktige, nasjonale saken, sier Odin Adelsten Bohmann til TA.

AVGJØR FLERE SAKER

Tirsdag vil landsmøtet også ta stilling til de andre sakene der det ikke har vært enighet i programkomiteen i partiet. Dette gjelder både i forhold til drift av pelsdyrfarmer og videre morsmålsundervisning. For Telemark Ap blir det spennende om de får landsmøtet med seg på et forslag om fullt skattefradrag for fagforeningskontingent. Andre forslag fylkespartiet har inne er forslag om bemannede skolebibliotek og forslag om at leirskoleopphold i grunnskolen skal være gratis.

Andre forslag fylkespartiet til Ap i Telemark har spilt inn er i forhold til evaluering av helsereformen og tiltak for den kraftkrevende industrien.

Artikkeltags