Det opplyser Bård Hoksrud (Frp), som sitter i helse- og omsorgskomiteen. Torsdag leverte komiteen sin innstilling til forslaget til Nasjonal helse- og sykehusplan for 2016–2019.

– Noe av det som er viktig her er luftambulansene og akuttmedisin. En enstemmig helse- og omsorgskomité er opptatt av Telemark og Innlandet, hvor det er stor underdekning og hvor vi nå ber regjeringa se på dette og komme tilbake til det for Stortinget. Dette er veldig positivt for å kunne få en luftambulanse-base i Telemark, mener Hoksrud.

Han viser til at Norsk luftambulanse i en rapport fra 2013 skrev at en pasient må kunne nås innen 45 minutter etter at ei nødmelding er ringt inn.

– Det tilsier at vi har behov for nye luftambulanse-baser i Telemark og Innlandet, sier Hoksrud.

Han sier at flertallet i komiteen ikke har landet ned på noen konkrete forslag når det gjelder plassering.

– Men dette er uansett et veldig viktig signal, sier Hoksrud.

Nasjonal helse- og sykehusplan for perioden 2016–2019 skal behandles i Stortinget torsdag 17. mars.