1600 har skrevet under mot utsetting av ender

Artikkelen er over 3 år gammel

SKIEN: På bare noen døgn har underskriftskampanjen mot Løvenskiolds planer om utsetting av ender fått over 1600 underskrifter. – Dette viser folks engasjement i en viktig sak, sier naturvernrådgiver.

DEL

Han heter Martin Eggen og er en av de ansvarlige for kampanjen som er å finne på Underskrift.no. Eggen jobber i Norsk ornitologisk forening.

«Stop jakta på utsatte stokkender» er overskriften. Og oppropet/brevet skal til Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet. Aksjonen ble satt i gang for tre dager siden.

Bakgrunnen for saken er at Løvenskiold i år har søkt om å importere og sette ut 10 000 stokkender på sine eiendommer og ved vann i Telemark. Det åpnes for at disse kan jaktes på. TA har tidligere omtalt saken, og da kom det fram at cirka 25 prosent av endene som settes ut blir skutt. Hva som skjer med de andre er det ingen som vet.

Løvenskiold fikk i fjor tillatelse til å sette ut 8000 ender, året før det 6000 ender.

Brudd med jakttradisjon

I oppropet heter det:

- Utsetting av fugler for å skyte dem representerer et radikalt brudd med jakttradisjon og viltpleie. Jakt må baseres på naturens overskudd – ikke utsetting av fugler brukt som jaktskyteskive. Jakt er ikke lek, og norsk natur skal ikke manipuleres på denne måten!

- Hva er det verste med dette?

- Det er det genetiske, svarer Eggen. Å importere ender vil gi en genetisk innblanding som vil påvirke våre ville ender.

Han viser til undersøkelser fra utlandet der det kommer fram at kortere levetid og forandring av utseende er blant konsekvensene.

Andre ting er sykdomsspredning og påvirkning av naturmiljøet.

Foreningen skal også ha klaget i fjor uten at miljømyndighetene tok det til følge.

Støtter 100 prosent

- Dette oppropet støtter vi 100 prosent, sier leder i telemarksavdelinga av Norsk ornitologisk forening, Jan Gunnar Slemmeli.

 - Det kan få store følger om en setter ut ender som må mates den første tiden for i det hele tatt overleve. Hvis de importerte blander seg med de ville, er det også en utfordring.

Avslutning av oppropet på Underskrift.no er for øvrig slik:

"Vi ber om at denne praksisen avvikles, og at norske myndigheter ikke gir flere tillatelser til import og utsetting av stokkender fra oppdrett."

Forretning og miljø

Verken Leopold Axel Løvenskiold selv eller hans viltforvalter i Løvenskiold Fossum var tilgjengelig for kommentar mandag.

Viltforvalteren, Carl-Martin Nygren, opplyste til TA i forrige uke at de fortsatt ventet på svar fra Miljødirektoratet på søknaden om å sette ut 10 000 ender i sommer. Han regnet med svar i løpet av denne måneden. Samtidig forsikret han:

- Å sette ut disse endene er forretning for oss. Men på samme tid følger vi opp eventuelle miljømessige konsekvenser.

Artikkeltags