Westvik jobber med protokollen til forskingsprosjektet. Det er derfor ikke helt klart hva studien krever av økonomiske midler og antall pasienter.

– Men vi trenger røft regnet rundt 200 pasienter. For å komme ut i det medisinske markedet med nye produkter, må effekten av behandlingen verifiseres, sier Westvik.

MÅ BEVISE

– Ralle ser god effekt av behandlingen, men vet ikke årsaken. Det er det jeg kan bidra med. Det medisinske samfunnet stiller strenge krav og slik skal det være.

– Sårbehandling med overtrykk blir allerede utført i helsevesenet. Det utføres også standard behandling med undertrykk. Behandling med både over- og undertrykk, slik Ralle gjør, ser vi har god effekt. Det blir spennende å se hva vi får ut av studiene. Er hypotesen riktig, åpner det seg mange dører for MedVac, sier Westvik.

Plastisk kirurgisk avdeling og sårpoliklinikken ved Sykehuset Telemark er positive til deltakelse i studien.

HELSEINNOVASJON

– Sterk og god dokumentasjon klarer ikke en gründer alene., sier prosjektleder for Helseinnovasjon Telemark, Dag Gulliksen.

– Dette studiet skal vi få til. Vi søker Oslofjordfondet om midler. Telemark skal bli gode på helseprodukter og samarbeid mellom sykehus, forsking og utvikling, lover Gulliksen.