Losje-tilbudet

Artikkelen er over 14 år gammel

Har du ikke noe å finne på i vinter? Hva med en orden, en losje, en klubb? TA har sett på hva som fins i fylket av lukkede og åpne brorskap og sammenslutninger av menn og kvinner som synes det blir for magert med bok- og vinklubber.

DEL

FRIMURERNE: Frimurenes losje nr. 11, St. Johanneslogen Humatitas til de tvende Liljer i Skien. bare for menn. Base på Marensro i Skien. Broderlosjer i Kragerø og på Rjukan. Selvstendig Johannes-losje på Notodden.

Har også losjer i de norske koloniene på spanskekysten og på Grand Canaria.

* Tilbyr sine medlemmer muligheter for personlighetsvekst basert på etiske og moralske verdier.

* Opptakskrav: Har fylt 24 år. Gir sin tilslutning til den kristne tro. Er en mann med godt omdømme og en ordnet økonomi. Og er anbefalt av minst to frimurere.

* På landsbasis har ordenen 17 900 medlemmer. Matrikkelen og organisasjonskartet er offentlig tilgjengelig.

MARIALLOSJEN: Kvinnelosje med mange frimurer-partnere som medlemmer. Leier lokaler hos Frimurerlosjen i Skien. Har også avdeling på Notodden. 220 medlemmer. Møter hver 14. dag.

ODD FELLOW: Den andre, store mannsordenen i Norge. Losjer i Skien, Porsgrunn, Bamble, Notoden og på Rjukan med til sammen 550 medlemmer. Øverste leder: Distrikts Stor Sire Roar Sten Olsen, Porsgrunn.

* Formål: Å utbre vennskapets, kjærlighetens og sannhetens grunnprinsipper menneskenes forbedring og fullkommengjørelse, heter det.

* Lukket, gradsbasert utdanningsløp. Ikke offentlig matrikkel. Internasjonal orden med opphav i England på 1600-tallet.

* Opptakskrav: Anbefalt av fadder og to bekjente. 21 år, godt omdømme, og vedkjenne seg troen på et høyeste vesen som verdens skaper og opprettholder.

Medlemskontigent 1000-2000 kroner i året.

KVINNELIG: Rebakkalosjen er Odd Fellow-ordenens kvinneavsnitt. 550 medlemmer i Telemark. Øverste leder: Distriks Stor Sire Svanhild Ljosland, Notodden.

* Den Uavhængige Norske Storloge av Odd Fellow Ordenen har vel 22 000 medlemmer i Norge, 12 000 i Odd Fellow-nettverket og 10 000 i Rebekka.

RIDDERE: Ordenen Riddere av Det Hvite Kors. Opphav i det norske Amerika på slutten av 1800-tallet. Stiftet i Norge i 1902 og fortsatt en ren, norsk orden.

* I Telemark bare i Skien og bare for menn. Møtested: Frimurerlosjen i Skien. Leder (drott): Sverre Kastet, Skien.

* Medlemmer cirka 60. Årskontigent 1400 kroner. Lukket gradssystem. Krever taushetsløfte. 

* Opptakskrav: Anbefalt av en av en ordensbor. Minst 25 år, norsk statsborger, alminnelig god økonomi og god vandel. Må tro på og respekterere en høyere styrelse, heter det.

FLERE RIDDERE: Tempel Ridder Ordenen har losjer i Skien og på Notodden. Ordenen er et lukket fellesskap for menn som ønsker å oppnå en personlig, karaktermessig utvikling i et trinnvist, utdanningssystem.

* Opptakskrav: Personlig samtale, minst 18 år, rusfri livsstil, god vandel, bekjenne seg til å elske Gud, fedrelandet og sin neste.

* Internasjonal orden, stiftet i USA i 1840-årene av kvekeren Benjamin Rush.

DRUIDENE: Den Norske Druidorden, internasjonalt, delvis lukket brorskap basert på overleveringer fra førkristne keltiske samfunn. Opprettet på 1780-tallet i England.

* Til Norge i 1937. Gradsordnet, ritualebelagt utdanningsssystem for personlig utvikling, sosialt og globalt engasjement.

* Har losje i Porsgrunn og en i Bø med til sammen 80-90 medlemmer. Kvinneavsnittet, Birgittalosjen, fins i Porsrunn med 30-35 medlemmer.

* Opptakskrav: 25 år, god vandel og ordnet økonomi, anbefalinger fra medlemmer.

CIVITAN: Civitan en åpen, upolitisk og areligiøs forening for samfunnsengasjerte kvinnenr og menn som ønsker å drive sosialt arbeid og utvikle seg selv.

* Etablert av amerikanske forretningsmenn i 1917. Motto: Kunnkap, hjelpsomhet og fellesskap.

* Har to herreklubber og en kvinneklubb i Porsgrunn, kvinneklubb i Skien en mikset klubb i Bamble med i alt 80-90 medlemmer. Soneleder: Tore Løchen, Larvik. Aud Aasland, Skien, sitter i divisjonsstyret for Europa.

* Opptakskrav: 18 år. Medlemskontient cirka 500 kroner, varierende. Aaktuelt prosjekt: Idrett mot rus.

ROTARY: Velkjent, stor internasjonal, åpen og ritualefri organisasjon for kvinner og menn. Preget av forretningsfolk. Driver, som det heter, holdnings- og adferdsutvikling basert på respekt for enkeltindividet.

* Har 420 medlemmer i Telemark i klubber i Bø, Brevik, Porsgrunn, Skien, Kragerø, Langesund, Ulefoss og Notodden. 14 000 medlemmer på landsbasis.

* Rotary arbeider for internasjonal forståelse og fred gjennom kjennskap og vennskap over landegrensene. Kjølrer en rekke humanitære prosjekter og programmer for ungdom under utdanning. Stiftet av Paul Harris i Chicago i 1905. Norge fikk sin første klubb i Oslo i 1922 og har

* Opptakskrav: Anbefalt av medlem, voksen og i jobb. Medlemskontigent: 1500 - 2000 kroner, varierende.

* Øverste leder i distriktet Telemark, Vestfold, Aust-Agder og Vest-Agder: Nils Petter Svanholm, Skien.

* Underbruk: Rotaract, ungdomsorganisasjon og Inner Wheel, kvinneavsnitt.

RUNDT BORD: Round Table Norge ble stiftet i Bergen i 1947 i samarbeid med Rotary. Internasjonal organisasjon som bringer sammen unge menn av forskjellige yrker for - som det heter, gjennom samarbeid og vennskap å øke kunnskap og forståelse for hverandre.

* Har klubber i Porsgrunn, Notodden, Skien og Bø.

* Opptakskrav: Maks 40 år og anbefalt av medlem. Årskontigent: 1500 kroner.

På landsbasis 1500 medlemmer i 80 klubber.

EDRUSKAP: IOGT, livssynsnøytral, internasjonal bevegelse som arbeider for edruskap, brorskap fred. Foreninger i Porsgrunn, Skien, Notodden, på Borgestad og i Brevik med i alt 90-100 medlemmer. Møter hver 14. dag.

NORDISK: Foreningen Norden fra 1919. Partipolitisk uavhengig forening for enkeltmedlemmer og organisasjoner. Arbeider for nordisk samarbeid innen arbeidsmarked, næringsliv, utdanning, kultur, massemedia, bistand og miljøvern. Foreninger i Bamble, Brevik, Bø, Notodden, Porsgrunn, Skien og Vinje. Medlemskontigent: 200,-

Artikkeltags